Nasz Rejestr ponownie najlepszy w Polsce

MEDICUS 06/2011

Nasz Rejestr ponownie najlepszy w Polsce

Lubelski Okręgowy Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepiej prowadzony rejestr okręgowy w 2010 r. W konkursie organizowanym od 2005 r. pod patronatem prezesa NRL, biorą udział okręgowe rejestry ze wszystkich 24 okręgowych izb lekarskich. Lubelski rejestr jest niekwestionowanym liderem w tej silnej konkurencji – czterokrotnie zajmował pierwsze miejsce, a dwukrotnie drugie!

W styczniu 2010 r. ówczesny prezes NRL Konstanty Radziwiłł mówił, że żaden kraj Unii Europejskiej nie ma tak dobrze prowadzonego, tak dokładnie udokumentowanego rejestru lekarzy jak Polska. W kwietniu 2011 r. na posiedzeniu NRL prezes Maciej Hamankiewicz wręczył prezesowi LIL Januszowi Spustkowi okolicznościową statuetkę za zdobycie kolejny raz pierwszego miejsca przez lubelski Rejestr Lekarzy.

Tym znakomitym zespołem kieruje (od 1994 r.) i prowadzi od sukcesu do sukcesu Elżbieta Duszyńska, kierownik ds. Rejestru LIL. W skład zespołu, wysoko ocenianego również przez naszych lekarzy za fachową i życzliwą obsługę wchodzą: Barbara Bielec – starszy referent (ma najdłuższy staż pracy w LIL – od 1990 r.), Patrycja Łukasik – specjalistka, Marcin Malessa – specjalista ds. informatyki, Józef Chochorowski – referent. Pracę Rejestru nadzoruje przewodnicząca Komisji ds. Wykonywania Zawodu ORL Maria Dura.

W rejestrze lekarzy naszej izby jest 7672 lekarzy medycyny i 2080 lekarzy dentystów. Wśród tych lekarzy jest 10 osób, które posiadają jednocześnie prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Rejestr lekarzy, aby zapewnić maksymalną dokładność zbieranych informacji, regularnie przypomina wszystkim lekarzom o obowiązku aktualizacji danych – informowania izby o każdej zmianie miejsca pracy, adresu do korespondencji, uzyskanych specjalizacjach i tytułach naukowych, oraz o zdobytych punktach edukacyjnych.

Jerzy Jakubowicz