Powrót szkolnej stomatologii

MEDICUS 06/2011

Powrót szkolnej stomatologii

Szkolni dentyści z Lublina mogą odetchnąć. Po trwających od początku roku licznych staraniach (interwencje u posłów i senatorów, spotkania z władzami miasta i województwa, apel do premiera i ministerstwa zdrowia, spotkania z dyrekcją NFZ) wreszcie wracają do szkół. Ale w nowym wcieleniu – już nie jako praktyki indywidualne, ale jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

– Zdecydowaliśmy się na przekształcenie w NZOZ-y. To pozwoliło nam już w kwietniu wznowić normalną pracę w gabinetach: przeglądy zębów, leczenie, zabiegi profilaktyczne – wyjaśnia Agnieszka Surdyka dentystka, która jako jedna z nielicznych w mieście szkolnych stomatologów otrzymała kontrakt z NFZ na początku tego roku. Teraz jest kierownikiem jednego z dwóch nowopowstałych NZOZ-ów, które skupiły niemal wszystkie gabinety szkolne z Lublina.

– Kiedy na początku roku Fundusz nie podpisał kontraktów z 2/3 szkolnych gabinetów dentystycznych w Lublinie, lekarze zostali zmuszeni do zamknięcia aż 41 spośród 68 gabinetów szkolnych działających w mieście do grudnia 2010 roku. Oznaczało to, że ok. 20 tys. uczniów z Lublina zostało pozbawionych opieki dentystycznej w swoich szkołach – przypomina Agnieszka Surdyka.

Powodem były nowe procedury konkursowe, jakie miały obowiązywać w 2011 roku. Szkolni dentyści nie mogli, wzorem ubiegłych lat, przystąpić do konkursu jako oddzielna grupa stomatologów. Zostali włączeni do jednej, wspólnej puli kontraktów razem z prywatnymi gabinetami działającymi w mieście. Te kryteria uniemożliwiły sprawiedliwą konkurencję z gabinetami ogólnodostępnymi. W efekcie większość szkolnych gabinetów nie otrzymała kontraktów na 2011 rok.

Dodatkowo, lubelski oddział NFZ, który na świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do lat 18 przekazywał do tej pory Lublinowi osobną kwotę – ok. 4,6 mln zł , w tym roku podzielił ją na wszystkie powiaty województwa i dla Lublina zostało do podziału o 2 mln zł mniej.

– Fundusz zasłaniał się obowiązującymi procedurami, ale nie mogliśmy tego tak zostawić – mówią dentyści, którzy zwrócili się o pomoc do lokalnych władz samorządowych i polityków, a nawet do samego premiera, nagłośnili sprawę w mediach, aby ostatecznie przekształcić się w NZOZ AS-Dent i NZOZ AK-Dent.

– 27 kwietnia br. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe. Opieka stomatologiczna w Lublinie dla dzieci i młodzieży będzie sprawowana łącznie w 61 gabinetach, w tym w 55, które znajdują się na terenie szkół – poinformowała rzeczniczka lubelskiego OW NFZ Małgorzata Bartoszek. Fundusz zaznacza też, że jest gotowy do prowadzenia renegocjacji zawartych umów z nowymi podmiotami, jeśli te wykażą nadwykonania. Rzeczniczka LO NFZ podała też, że po przeprowadzeniu uzupełniających postępowań konkursowych na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż., łączna wartość podpisanych umów według stanu na dzień 16 maja 2011 roku będzie wynosiła odpowiednio: dla województwa lubelskiego – 13 169 836,13 zł, w tym dla Lublina – 2 839 199,40 zł.

Dentyści bardzo na to liczą i nie wykluczają, że będą pracować także w wakacje.

– Jeżeli tylko NFZ wyrazi zgodę na taką formę organizacji szkolnych gabinetów, uruchomimy w lecie, kiedy szkolnych dzieci nie będzie, dyżury stomatologiczne także dla pacjentów z zewnątrz, np. dla osób z najbliższego osiedla. Co tu kryć, musimy nadrobić te miesiące, kiedy gabinety stały zamknięte i wypracować jak najkorzystniejszy kontrakt.

Anna Augustowska

W 2011 roku na terenie województwa lubelskiego opieka ogólnostomatologiczna dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. będzie sprawowana łącznie w 186 gabinetach. Rok wcześniej tych miejsc było 189.

Wedug badań Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego aż 94% dzieci w wieku do 15. r.ż. ma próchnicę. Dzieciaki w wieku 6 lat mają zwykle 4 zęby do leczenia.