Podwójny jubileusz

MEDICUS 06/2011

35-lecie działalności Oddziału   Ftyzjopulmonologicznego OSK

Podwójny jubileusz

12 maja 2011 r. w budynku Collegium Chemicum UMCS odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa, połączona z obchodami 35-lecia działalności Oddziału Ftyzjopulmonologicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego SPZOZ w Lublinie i 50-lecia pracy w zawodzie lekarza prof. Mariana Durdy. Konferencję otworzył i powitał gości JM prof. Andrzej Dąbrowski, rektor UMCS.

Działalność Oddziału Ftyzjopulmonologicznego OSK w Lublinie w latach 1976-2011 r. przedstawiła w wygłoszonym referacie dr med. Joanna Markiewicz. Oddziałem od początku jego istnienia do chwili obecnej kieruje prof. Marian Durda. Oddział posiada
45 łóżek oraz własne zaplecze diagnostyczno-lecznicze. Z roku na rok wzrasta liczba chorych leczonych na oddziale, od 539 w 1976 r. do 1203 w 2010 r. Przy oddziale zlokalizowana jest Poradnia Chorób Płuc, w której prowadzona jest działalność konsultacyjno-lecznicza. Od 1991 r. przy oddziale funkcjonuje Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem, który dysponuje 20 koncentratorami tlenu.

Z okazji tego jubileuszu zasłużeni lekarze, pielęgniarki, pracownicy techniczni otrzymali medale prezydenta miasta Lublina, w tym lekarze – Marta Mazur, Andrzej Skublewski, medale pamiątkowe Urzędu Marszałkowskiego, w tym lekarze: Andrzej Durda, Marta Kasjaniuk, Joanna Markiewicz. Wysokie odznaczenia państwowe i samorządowe otrzymał ordynator Oddziału Ftyzjopulmonologicznego prof. Marian Durda – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Zasłużony dla Województwa Lubelskiego.

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie przyznała Dyplomy Laur Medyczny prof. Marianowi Durdzie, dr dr Teresie Winnickiej-Wronie oraz Elżbiecie Ziemeckiej-Rakowskiej. Przed wręczeniem Dyplomu Laur Medyczny, prezes LIL Janusz Spustek przedstawił jego historię i zasady przyznawania. Samo wręczenie Lauru Medycznego miało bardzo uroczysty charakter, a wyróżnieni nie kryli swego wzruszenia. Aktu wręczenia Dyplomów dokonał prezes Janusz Spustek, w otoczeniu wiceprezesów: Leszka Buka i Mariana Wróblewskiego oraz członków Prezydium.

Konferencję naukowo-szkoleniową zakończył wykład prof. Mariana Durdy pt. „Relacje pacjent – lekarz” oparty o bogate, 50-letnie doświadczenie zawodowe jubilata.

Jerzy Jakubowicz