Medal LIL

MEDICUS 5/2011

Medal LIL

Szanowne Koleżanki i Koledzy, od lat dziesięciu czynimy starania, aby prezentować Państwu sylwetki ludzi, którzy wedle naszego mniemania są uosobieniem godnych aprobaty walorów obywatela i lekarza. Robimy to między innymi dlatego, że warunki, w jakich żyjemy, nie sprzyjają obiektywnej ocenie stanu lekarskiego. Choć nie jesteśmy idealni i mamy świadomość własnych przywar, to znamy też swoje zalety. Jubileusz Medalu LIL jest okazją przedstawienia tych zalet.

Kapituła Medalu dokonuje wyborów w oparciu o ustalone i przyjęte kryteria. Korzystając z nadanych uprawnień, podejmuje suwerenne decyzje. Przyznana niezależność sądów nie zwalnia nas od zabiegania o ich powszechną akceptację, która nadaje Odznaczeniu rangę i sens.

O taką akceptację zabiegać będziemy w pierwszej części Gali.

Jej drugą część bez reszty poświęcamy Sztuce.

Martwi nas, że już w chwili redagowania niniejszej informacji wszystko wskazuje na to, że zabraknie zaproszeń dla wszystkich chętnych. Ale cieszy nas, że występ Ingolfa Wundera jest niecierpliwie oczekiwany. Nazwisko artysty jest gwarancją wspaniałego wykonania wybornej muzyki. Na gorące przyjęcie zasługuje również jego bezpretensjonalność i odwaga cywilna. W Konkursie Chopinowskim startował dwukrotnie. Zechcą Państwo wyobrazić sobie, jak trudną dla ambitnego artysty była decyzja ponownego udziału w konkursie.

Lubelscy melomani już przed rokiem mieli okazję cieszyć się grą Ingolfa Wundera. Po ostatnim Konkursie Chopinowskim jego popularność wzrosła tak dalece, że niewiele brakowało, aby jego i nasze drogi tym razem się rozminęły.

Na szczęście nie rozminęły się!

Serdecznie zapraszamy na Galę: 26 maja 2011 r. o godz. 1830 sala Filharmonii Lubelskiej (jak na Galę przystało – stroje wieczorowe).

Prezes
Lubelskiej Izby Lekarskiej

Janusz SpustekKanclerz Kapituły Medalu LIL

Witold Fijałkowski