Archiwum: Maj 2011

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy

MEDICUS 5/2011 XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy  26 marca, przy dobrej, blisko 70% frekwencji obradował XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów LIL. Doroczny zjazd – najwyższy organ samorządu lekarskiego – przyjmuje sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Sądu Lekarskiego, komisji ORL,

Diagnoza wstępna

MEDICUS 5/2011 Diagnoza wstępna Gdy napiszę, że zawód lekarza jest ryzykowny dla nas samych – z pewnością usłyszę odpowiedź – truizm. To oczywista prawda i ma wiele aspektów, jak narażenie własnego zdrowia, ale też odpowiedzialność zawodowa i karna. W sprawozdaniu Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej widzimy,