26 maja uroczysta gala w Filharmonii

MEDICUS 4/2011

Medal LIL ma już 10 lat!

 

26 maja uroczysta gala w Filharmonii

Przed dziesięciu laty ustanowiony został Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej. Są tacy, którzy mówią, że w ciężkich czasach przyznają (ONI?) sobie medale. Ale my – bo mówię to w imieniu Kapituły – uważamy, że jest to ambitna próba kreowania obyczajów i postaw. I tej tezy gotowi jesteśmy bronić:

Z Medalem nie wiążą się żadne profity. Nie jest też przyznawany za zasługi. Kierujemy się zapisanymi w regulaminie kryteriami etycznymi. Kandydaci podlegają ocenie moralnej, a przyznane odznaczenie oznacza, że podzielamy reprezentowane przez nich wartości. Choć może brzmieć to patetycznie, jest to zabieganie o akceptację wskazywanych wzorców osobowościowych. Więc nawet, jeśli robimy to niedoskonale, to nie miejcie nam za złe woli kształtowania własnej kultury.

Medal LIL ma już dziesięć lat. Dotychczas odznaczenia były wręczane podczas dorocznych zjazdów delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej. Z okazji jubileuszu Medalu powstał projekt, aby w tym roku dekoracja odbyła się podczas specjalnej, otwartej dla społeczeństwa Lublina gali.

W tegorocznej edycji Medalu odznaczenia przyznano:

   dr n. med. Barbarze Ćwiklińskiej,

   dr n. med. Marianowi Wróblewskiemu,

   p. Helenie Czuchrycie.

Dobrym obyczajem staje się, że spotkaniom polskich lekarzy towarzyszy dobra muzyka. Od czterech lat, dzięki stowarzyszeniu „W STRONĘ SZTUKI” uroczystość dekoracji Medalem LIL uświetniają młodzi, ale znakomici wykonawcy. W tym roku planujemy przenieść uroczystość do sali Filharmonii Lubelskiej.

Gala ma mieć charakter uroczysty – będą obowiązywały stroje wieczorowe (już dziś zachęcamy lekarki do szykowania toalet, a lekarzy do odświeżenia smokingów). Część pierwsza będzie poświęcona krótkiej prezentacji samego Medalu, jego Kapituły i ceremoniałowi wręczenia odznaczeń. Po krótkiej przerwie z szampanem w foyer, w drugiej części, z recitalem fortepianowym wystąpi laureat ostatniego Konkursu Chopinowskiego, ulubieniec polskich melomanów, zdobywca nagrody publiczności, znakomity pianista austriacki Ingolf Wunder.

Lekarze stowarzyszeni w LIL będą odbierać bezpłatne zaproszenia w siedzibie Izby. Ale wydarzeniem o najwyższej randze artystycznej chcemy się podzielić ze społecznością Lublina. Sala Filharmonii Lubelskiej liczy blisko 600 miejsc, pozostałe wolne miejsca udostępnimy odpłatnie lubelskim melomanom. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z władzami FL, które są zainteresowane organizacją imprezy w proponowanym kształcie. Już zarezerwowano termin w kalendarzu artysty – jest nim 26 maja 2011 r. Na naszą prośbę odbywają się obecnie szacunki kosztów, jako że nawet najbardziej wzniosłe zamierzenia mają swoją cenę.

Stan lekarski zawsze miał, ma i powinien mieć kulturotwórcze aspiracje, podobnie jak dbające o swój wizerunek firmy farmaceutyczne. Biorąc pod uwagę rangę i projekcję planowanego przez nas przedsięwzięcia, od branży farmaceutycznej spodziewamy się otrzymać finansowe wsparcie.

A do braci lekarskiej zwracamy się o wszelką pomoc w organizacji nietypowego dla nas wydarzenia – będziemy wdzięczni za rady, pomysły, kontakty.

Kanclerz Kapituły Medalu
Lubelskiej Izby Lekarskiej

Witold Fijałkowski

 

Dla lekarzy-członków LIL zarezerwowane są bezpłatne, dwuosobowe zaproszenia na galę i recital Ingolfa Wundera. Można je będzie odbierać w siedzibie LIL w dniach 11-30 kwietnia br. w godzinach pracy biura LIL. Program koncertu na www.oil.lublin.pl

 

Ingolf Wunder jest laureatem II nagrody na XVI Międzynarodowym Konkursie im. F. Chopina w Warszawie w 2010 roku. Otrzymał dodatkowo Nagrodę PublicznościNagrody Specjalne za najlepsze wykonanie koncertu i poloneza-fantazji.

Laureat prestiżowych konkursów pianistycznych, mimo młodego wieku koncertował już w wielu zakątkach świata, m.in. wielokrotnie w Austrii, Francji, Niemczech, Chinach, Luksemburgu, Belgii, Portugalii, USA, Włoszech oraz na Cyprze i Węgrzech. Ingolf Wunder wiele razy występował w Polsce, także w Filharmonii Lubelskiej.

Obecnie kształci się pod kierunkiem Adama Harasiewicza.