W kręgu seniorów

W kręgu seniorów

 

 Komisja ds. Emerytów i Rencistów uprzejmie informuje, że w 2011 r. spotkania seniorów odbywać się będą (tak jak dotychczas) w ostatni czwartek każdego miesiąca o godz 15.00 w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4 – serdecznie zapraszamy!

• Spotkanie październikowe poświęcone było prof. Witoldowi Klepackiemu, kierownikowi Kliniki Pediatrii Akademii Medycznej w Lublinie, a jednocześnie pierwszemu po wojnie prezesowi Lubelskiej Izby Lekarskiej, w 50. rocznicę Jego śmierci. Sylwetkę profesora Klepackiego przedstawił kol. Andrzej Nowiński, działalność profesora jako prezesa Izby Lekarskiej – kol. Ludwik Kowieski; wspomnieniami o Profesorze podzieliły się Jego uczennice i asystentki: kol. Irena Modzelewska, kol. Krystyna Kędziorowa, kol. Hanna Uszyńska, kol. Sylwia Warakomska-Grzycka.

Piękne i mądre przemyślenia na temat troski okazywanej dzieciom w prelekcji „Ocalić od zapomnienia” wygłosił kol. Andrzej Papierkowski.

Na zakończenie fragmenty wiersza Bolesława Leśmiana „Samotność” recytował kol. Wojciech Citkowski.

• Rok Chopinowski był tematem spotkania w listopadzie: w części poetyckiej wprowadzenie do wydarzeń historycznych, które zainspirowały powstanie wiersza pt.: „Fortepian Chopina” przedstawił kol. Wojciech Citkowski, a wiersz recytowały kol. Elżbieta Kuszewska i kol. Jadwiga Modzelewska-Ekiert. W części muzycznej kol. Witold Fijałkowski wykonał utwory Fryderyka Chopina: Poloneza g-mol, Etiudę c-mol („Rewolucyjną”) opus 10/12 oraz Walca cis-mol opus 64/2, zaś w części literackiej kol. Grażyna Jarząb wygłosiła prelekcję „Fryderyk Chopin – geniusz i choroba”.

• Spotkanie grudniowe miało charakter świąteczno-noworoczny; uczestniczył w nim duszpasterz służby zdrowia ks. Wojciech Iwanicki. Podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy nawzajem dużo dobrych życzeń, a potem śpiewaliśmy kolędy i długo gawędziliśmy przy świątecznym stole. Do ponad 250 Koleżanek i Kolegów seniorów wysłano kartki świąteczne z życzeniami.

• W styczniu bieżącego roku interesującą prelekcję „Harcerze Lubelszczyzny w wojnie obronnej 1919-1920” przedstawił nasz gość, pan Stanisław Dąbrowski – harcmistrz, pedagog, dziennikarz, autor książki „Harcerze Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920”.

• Rok 2011 rozpoczęliśmy udziałem w styczniowym występie Aloszy Awdiejewa oraz „Grupy MoCarta”, a także w seansie filmowym „Ludzie Boga”. Planujemy udział w dalszych imprezach kulturalnych (teatr, kino, filharmonia itp.), a także wycieczki turystyczne i krajoznawcze. Ponownie prosimy Koleżanki i Kolegów emerytów i rencistów o uaktualnienie w Lubelskiej Izbie Lekarskiej swoich danych dotyczących miejsca zamieszkania, numeru telefonu itp.

Sprawy do komisji można zgłaszać osobiście lub telefonicznie w każdy wtorek i czwartek w godzinach 13.00-15.00. Członkowie Komisji dyżurują pod numerem telefonu (81) 536-04-55.

Andrzej Nowiński