Żegnamy

W dniu 10 lutego 2011 roku, w Rzymie odszedł nagle do Domu Ojca Ks. Abp Józef Życiński – metropolita lubelski – wielki człowiek Kościoła, wybitny teolog, filozof i publicysta, wspaniały komentator rzeczywistości widzianej w świetle Ewangelii.

 

Mianowany w 1997 roku metropolitą lubelskim od samego początku dał się poznać jako wielki kapłan dialogu i modlitwy, otwarty na kontakty z ludźmi różnych wyznań i religii. Ogromną wagę przywiązywał do roli świeckich w Kościele, wspierając działalność ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Życzliwy i ufny w kontaktach z ludźmi ujmował niezwykłą kulturą osobistą. Wielokrotnie podkreślał, by „codzienny wyścig z czasem i  rutyna zachowań nie prowadziła nas do stwardnienia serca”. Był wielkim przyjacielem środowiska służby zdrowia. Wiele razy podkreślając głęboką więź duchową powołania kapłana i lekarza, wskazywał jednocześnie, iż „lekarze jako sprawcy rewolucji biomedycznej stają się dziś tymi, którzy mają znaczący wpływ na formację kulturową społeczeństwa”.

Kierował do nas swe „Listy do medyków”, poruszając w nich istotne problemy bioetyczne, przypominając jednocześnie, iż „wolności nie można traktować jako absolutu bez odniesienia do innych wartości, takich jak  odpowiedzialność, miłość i szacunek do drugiego człowieka”.

Ksiądz Arcybiskup pozostanie w naszej pamięci jako wielki kapłan, znakomity myśliciel, a przede wszystkim ciepły, wrażliwy człowiek o wielkim sercu.

 

Prezes Oddziału Lubelskiego
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Janusz Dubejko