Odeszli…

Dr Bronisław Uss specjalista neurolog (1936-2009)

  Bronisław Uss urodził się w Strzyżówce pod Radzyniem Podlaskim. O medycynie marzył od dziecka. Po maturze rozpoczął naukę w Studium Felczerskim, które ukończył w 1957 r. W 1964 roku uzyskał dyplom lekarza w lubelskiej AM.

Przez 4 lata po studiach pracował w Ośrodku Zdrowia w Terespolu; za aktywny udział w akcji ratunkowej w czasie powodzi, jaka nawiedziła miasto, otrzymał pochwałę ministra zdrowia.

W latach 1968-1970 pracował w KLinice Neurologii w Lublinie jako stypendysta Wydziału Zdrowia specjalizując się, pod kierunkiem prof. Wiktora Steina, w neurologii. W 1970 r. podjął pracę w przychodni obwodowej w Białej Podlaskiej. Od 1972 r., po uzyskaniu specjalizacji I st. z neurologii, pracował na stanowisku asystenta oddziału wewnętrznego miejscowego szpitala rejonowego. Będąc pierwszym i jedynym neurologiem w Białej Podlaskiej zorganizował poradnię neurologiczną.

W styczniu 1976 r. utworzono, na wniosek dr. Ussa, 15-łóżowy pododdział neurologiczny. W 1984 r. powstał pierwszy w ówczesnym województwie bialskopodlaskim oddział neurologiczny, którego został ordynatorem. Prowadził ten oddział do 2002 roku. Jako ordynator umiejętnie rozwijał i unowocześniał oddział, który w chwili Jego przejścia na emeryturę miał 38 łóżek, w tym 6 udarowych.

Stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 1994 r. uzyskał II st. specjalizacji. Organizował konferencje neurologiczne w Serpelicach. Był ojcem neurologii na terenie byłego województwa bialskopodlaskiego, wykształcił wielu neurologów.

Przez całe swoje życie z dużym oddaniem, bez względu na porę dnia i nocy udzielał pomocy potrzebującym pacjentom.

Za wieloletnią pracę został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odszedł nagle, 29 listopada 2009 r. Straciliśmy niezapomnianego Kolegę, Nauczyciela i Mistrza wielu pokoleń lekarzy i pielęgniarek, wspaniałego Człowieka.

Koleżanki i koledzy lekarze