Nasze PERŁY MEDYCYNY

Nasze PERŁY MEDYCYNY

 

 23 października 2010 r. w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego PERŁY MEDYCYNY. W konkursie prowadzonym w kilku kategoriach, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 zdobył 1. miejsce i złotą statuetkę w kategorii „Szpitale wielospecjalistyczne powyżej 400 łóżek”.

W kategorii „Niepubliczne Zakłady Lecznictwa Zamkniętego” 2. miejsce zdobył Zamojski Szpital Niepubliczny, a w kategorii „Szpitale wielospecjalistyczne poniżej 400 łóżek” SP ZOZ w Łęcznej otrzymał wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!

Patronat nad uroczystością objął m.in. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – dr Maciej Hamankiewicz, a także Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.

Celem organizowanego cyklicznie konkursu jest m.in. promocja tych placówek, działających na rynku medycznym, które zakresem swojej działalności oraz przy udziale kompetentnego personelu wpływają na poziom oferowanych usług – ich dostępność i jakość, a także bezpieczeństwo pacjentów. Przedsięwzięcie jest skierowane do tych, którzy poprzez optymalizację kosztów i właściwe metody zarządzania, inwestycje w reorganizację i modernizację, podnoszenie kwalifikacji zespołu zapewniają sprawność funkcjonowania placówki medycznej pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym przy respektowaniu praw i obowiązków pacjenta.

(md)