Szkolnym gabinetom grozi likwidacja

Szkolnym gabinetom grozi likwidacja

Ogłoszenie konkursu ofert przez LOW NFZ jak zwykle dostarczyło Komisji Stomatologicznej ogromu prac. A wszystko za sprawą zbyt małego budżetu przeznaczonego na świadczenia stomatologiczne na 2011 rok, który jest niższy o 2,1% od budżetu roku 2008. Dzieje się tak w sytuacji, gdy budżet LOW NFZ w tym samym okresie notuje 30% wzrost i wszystkie pozostałe rodzaje świadczeń medycznych tego doświadczają. Konieczność zmiany tej tendencji i ujęcia we wzrostach również świadczeń stomatologicznych Komisja przedstawiała Radzie Okręgowej LIL, która skierowała takie stanowisko do LOW NFZ. Mimo jego zasadności nie zostało jednak wzięte pod uwagę i budżet dla stomatologii został znowu zmniejszony.

Trudno zrozumieć intencje, które kierowały podejściem LOW NFZ do kontraktowania świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży. Po ogłoszeniu konkursu ofert w tym zakresie podniosły się głosy oburzenia i niedowierzania. Kwoty na nie przeznaczone zawarte w ogłoszeniach konkursowych okazały się niższe niż stan realizacji obecnych umów szkolnych gabinetów stomatologicznych. Czysta matematyka pokazuje, że część z nich będzie musiała być zlikwidowana. Czy to naprawdę jest celem NFZ? Przecież dotychczas Lubelski Oddział NFZ dostrzegał, że zapewnienie szczególnej dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży powinno być priorytetem, a działania Oddziału w 2007 roku i latach kolejnych umożliwiły odbudowę bazy szkolnych gabinetów stomatologicznych. W proces ten włączały się samorządy i Izba Lekarska. Komisja Stomatologiczna LIL opracowała Raport dotyczący realizacji założeń polityki zdrowotnej w zakresie opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą (www.stomatologia.oil.lublin.pl), który przekazała na ręce wojewody lubelskiego Genowefy Tokarskiej.

Raport był omawiany w sierpniu tego roku na spotkaniu zorganizowanym przez wojewodę z udziałem konsultanta wojewódzkiego ds. stomatologii dziecięcej prof. Marii Mielnik-Błaszczak, przedstawicieli Wydziału Zdrowia, Kuratorium Oświaty i Wychowania, LOW NFZ i Izby Lekarskiej. Działania LOW NFZ w zakresie zwiększania dostępności do świadczeń dla dzieci i młodzieży są ujęte w w/w raporcie i uznane były za wzorowe. Konieczność ich kontynuacji była również bardzo czytelna w trakcie całego spotkania. Taki był głos Izby Lekarskiej i konsultanta ds stomatologii dziecięcej.

Dlaczego więc LOW NFZ nie uwzględnił tych stanowisk i nie przeprowadza konkursu zgodnie z mechanizmami z lat poprzednich? Odbudowa bazy szkolnych gabinetów stomatologicznych w Lublinie i innych większych miastach naszego województwa nie była przecież sprawą łatwą i wymagała poświęcenia wielu środków i zaangażowania wielu środowisk. Udało się zbudować wartość, która dostrzegana jest w skali kraju. Daje temu wyraz chociażby Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który wielokrotnie kieruje stanowiska do minister zdrowia o zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, podając przykład Lublina jako pozytywny i godny naśladowania w kraju. Wartości tej nie możemy teraz, ot tak, po prostu przekreślić. Mamy nadzieję, że w sprawie tej możliwy jest jeszcze dialog i LOW NFZ podejmie się w tej sprawie rozwiązań szczególnych.

przewodniczący Komisji Stomatologicznej
Remigiusz Caban