Ostrożnie z antybiotykami!

Ostrożnie z antybiotykami!

 

W listopadzie już po raz trzeci w całej Polsce odbędą się obchody Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach (EDWA) w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, którego koordynatorem jest prof. dr hab. Waleria Hryniewicz, krajowy konsultant ds. mikrobiologii lekarskiej. Celem obchodów EDWA jest stworzenie corocznej okazji do zwiększania świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia publicznego są bakterie wielooporne oraz do promowania wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków.

Dane z ostatnich lat potwierdzają, że w całej Unii Europejskiej rośnie liczba pacjentów zakażonych bakteriami antybiotykoopornymi, co staje się poważnym zagrożeniem. Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków może pomóc w powstrzymaniu rozwoju opornych bakterii i utrzymaniu skuteczności antybiotyków na kolejne lata.

 

W ramach tegorocznych obchodów EDWA w Lublinie, 29 listopada odbędzie się konferencja naukowa dotycząca zakażeń układu oddechowego i nerwowego, ich objawów, rozpoznawania, terapii i profilaktyki. Wykładowcami będą prof. Andrzej Radzikowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr hab. Anna Skoczyńska, kierownik Krajowego Ośrodka Referencyjnego Bakteryjnych Zakażeń Układu Nerwowego w Warszawie.

Szczegółowy program na naszej stronie internetowej: www.oil.lublin.pl. – Tematyka konferencji nie jest przypadkowa – mówi Elżbieta Puacz, epidemiolog WSzS im. S. kard. Wyszyńskiego – pozaszpitalne inwazyjne zakażenia bakteryjne, mimo postępu medycyny, nadal są poważnym problemem klinicznym, mikrobiologicznym i epidemiologicznym. Wielość czynników etiologicznych, różnorodna i często nietypowa symptomatologia zakażeń, a także ograniczenia diagnostyczne są przyczyną trudności w rozpoznaniu etiologii. Liczba przypadków śmiertelnych w inwazyjnych zakażeniach pneumokokowych i meningokowych jest bardzo wysoka. Niebezpieczeństwem okazuje się także coraz trudniejsze leczenie z powodu narastania oporności na dostępne leki przeciwdrobnoustrojowe.

Konieczna jest ciągła edukacja i łatwy dostęp do diagnostyki laboratoryjnej, która musi być szybka i najwyższej jakości. Niestety, rzeczywistość jest niepokojąca, ponieważ coraz częściej w ewidencji laboratoriów, prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych zgłaszane są likwidacje laboratoriów, w tym nawet laboratoriów szpitalnych, posiadających pracownie mikrobiologiczne. Liczę, że cel edukacyjny zawarty w narodowym programie ochrony antybiotyków, który kierowany jest do całego społeczeństwa, spowoduje, iż prawodawcy i decydenci ochrony zdrowia umocnią bezpieczeństwo pacjentów poprzez lepszy dostęp do lekarzy, a lekarzy do szybkiej i wysokiej jakości diagnostyki laboratoryjnej.