Wspomnienie – Prof. Tadeusz Krwawicz (1910-1988)

Wspomnienie

Prof. Tadeusz Krwawicz (1910-1988)

 

 W bieżącym roku mija setna rocznica urodzin naszego wspaniałego Nauczyciela – profesora Tadeusza Krwawicza.

Prof. Krwawicz urodził się 15 stycznia 1910 r. we Lwowie. Po ukończeniu gimnazjum klasycznego w 1932 r. rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, uzyskując w 1938 roku dyplom doktora wszech nauk lekarskich, a po roku stopień doktora medycyny.

Po krótkim okresie pracy w Zakładzie Histologii został asystentem w Klinice Okulistycznej prof. Adama Bednarskiego, w której pracował do zakończenia wojny. W 1944 r. został wcielony w szeregi II Armii Wojska Polskiego i skierowany do VII Szpitala Garnizonowego w Lublinie. Następnie objął funkcję kierownika oddziału okulistyki II Szpitala Okręgowego w Lublinie.

W 1948 roku powierzono mu kierownictwo Kliniki Okulistycznej UMCS. W 1949 roku habilitował się, w 1952 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1957 – zwyczajnym.

Profesor Krwawicz był jednym z pierwszych okulistów w Polsce, który zajął się keratoplastyką. Wprowadził śródrogówkowy sposób warstwowego wszczepiania rogówki, w przypadkach niezbyt głębokich bielm stosował wszczepy świeże lub liofilizowane. Jednak dopiero krioterapia, wprowadzona przez profesora do okulistyki, stanowiła istotny przełom w leczeniu zaćmy.

W 1962 roku, na Światowym Zjeździe Okulistów w Chicago profesor przedstawił swoje doświadczenia i wyniki leczenia zaćmy z zastosowaniem krioterapii. To był początek lawinowego rozwoju kriooftalmologii. Według F. Hollwicha metoda krioesktrakcji Krwawicza jest trzecim najpoważniejszym krokiem w rozwoju okulistyki – po irridektomii A. von Craefego w chirurgii jaskry i po zamknięciu przedarć siatkówki przez J. Gonina.

W 1966 roku, podczas Kongresu na Florydzie profesor Krwawicz został wybrany pierwszym prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Kriooftalmologii. Później pełnił także funkcje sekretarza generalnego i wiceprezesa.

Profesor Krwawicz był wieloletnim Prezesem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Dzięki Jego staraniom Towarzystwo uzyskało godną siedzibę – Pałac Czartoryskich przy Placu Litewskim, gdzie do dziś na honorowym miejscu wisi portret profesora.

Profesor Krwawicz był jednym z najbardziej znanych na świecie autorytetów w dziedzinie okulistyki. Był członkiem licznych towarzystw naukowych, od 1967 r. Polskiej Akademii Nauk. Dwukrotnie otrzymał godność doktora honoris causa – lubelskiej Akademii Medycznej i Uniwersytetu w Budapeszcie. Opublikował 194 prace naukowe, został uhonorowany szeregiem nagród, wyróżnień i odznaczeń.

Zmarł 17 sierpnia 1988 roku. Spoczywa na cmentarzu w Kazimierzu Dolnym.

Od 1993 roku lubelska Klinika Okulistyki nosi Jego imię.

Profesor Krwawicz był wspaniałym nauczycielem – wychował całe pokolenie okulistów – i niezwykłym człowiekiem i takim Go pamiętamy.

Irena Spasiewicz-Buczyńska,
okulista,
uczennica prof. T. Krwawicza