Obradowali związkowcy

Obradowali związkowcy

12 września w Lublinie, z udziałem prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej Janusza Spustka, obradował VII Zjazd Delegatów Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL. Przewodniczącym Zarządu Regionu został ponownie internista z Tarnogrodu Antoni Rybka, cieszący się nadal niesłabnącym poparciem niemal wszystkich delegatów. Funkcję swą będzie sprawował do 2014 roku. W skład Zarządu Regionu weszli automatycznie przewodniczący oddziałów terenowych oraz wybrani za zjeździe: Andrzej Ciołko, Marcin Cabaj, Janusz Jędrej, Robert Wolak i Teresa Greczkowska-Chmiel.

W Komisji Rewizyjnej pracować będą: Andrzej Barszczewski, Arkadiusz Smaga, Maria Dura i Janusz Rybak.

Lubelszczyznę na Zjeździe Krajowym (22 – 23 października) będą reprezentować: Antoni Rybka, Andrzej Barszczewski, Krzysztof Jaguś, Jacek Rudnik, Teresa Greczkowska-Chmiel, Andrzej Ciołko, Zbigniew Kosut i Jacek Barański.

Zjazdową dyskusję zdominowała sprawa praw nabytych do wykonywania tzw. ogólnej praktyki medycznej w ramach sytemu zabezpieczenia społecznego. Lekarze z OZZL chcą, aby takie prawa do udzielania świadczeń przyznać także lekarzom posiadającym co najmniej pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii, lub w pozostałych dziedzinach medycyny, jeżeli przepracowali ostatnie 5 lat w odpowiednich oddziałach szpitalnych. „Na zajęcie stanowiska w tej sprawie czeka w Polsce ponad 23 tys. lekarzy, posiadających specjalizację i prowadzących specjalistyczne praktyki lekarskie, zgodnie z rozporządzeniami – czytamy w uzasadnieniu apelu do Naczelnej Rady Lekarskiej. – A z drugiej strony, liczne rzesze chorych ludzi ze swymi dylematami utrudnionego dostępu do specjalistów. Autorzy apelu sądzą, że wspólne działanie związku i samorządu lekarskiego pozwoli, by wynagrodzenie zasadnicze brutto lekarza bez specjalizacji było nie mniejsze niż dwie średnie krajowe, a lekarza ze specjalizacją – niż trzy średnie.”

                                                ms