Archiwum: Październik 2010

Najdłuższa kolejka chorych stoi w Lublinie

Najdłuższa kolejka chorych stoi w Lublinie    Od 3 sierpnia 2009 r. do 3 lutego 2010 r. inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli sprawdzili w 46 szpitalach w Polsce dostępność do usług na oddziałach udzielających świadczeń w zakresie ortopedii, neurochirurgii i urologii. W tym czasie skontrolowali 129 oddziałów szpitalnych i 130

Będzie szybciej, ale za to mniej

Nowa taryfa za błędy medyczne Będzie szybciej, ale za to mniej     Ledwie zaczęła obowiązywać jesienią 2008 roku, a już czeka ją nowelizacja. W ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta znajdą się również zasady i tryb przyznawania odszkodowań za

Powołanie czy biznes?

Powołanie czy biznes? z Marianem Wróblewskim, wiceprezesem Lubelskiej Izby Lekarskiej, członkiem Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej rozmawia Jerzy Jakubowicz     • Czy lekarzy dentystów jest w Polsce za dużo? – Na to pytanie nikt w Polsce jednoznacznie nie odpowie, z powodu braku danych statystycznych, które

Felczeryzacja medycyny

Felczeryzacja medycyny    Wśród 12 projektów ustaw z szumnie zapowiadanego pakietu zdrowotnego znalazł się m.in. projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Najważniejszymi jego założeniami stały się m.in.: skrócenie czasu niezbędnego do uzyskania dyplomu specjalisty oraz szybsze uzyskanie samodzielności zawodowej przez

Lekarz certyfikowany, czyli polski patent na brak specjalistów

Lekarz certyfikowany, czyli polski patent na brak specjalistów Z ostatniego, ubiegłorocznego rankingu Euro Patient Empowerment Index wynika, że system ochrony zdrowia w Polsce jest jednym z najgorszych w Europie. Największą bolączką polskiego systemu, oprócz oczywiście skandalicznie niskiego poziomu finansowania, są długie kolejki do lekarzy

Diagnoza wstępna – Państwo i samorząd

Diagnoza wstępna Państwo i samorząd Przed ponad 20 laty, w ramach tworzenia demokratycznych zasad funkcjonowania państwa, otrzymaliśmy swój samorząd. Otrzymaliśmy – bo można było traktować ustawę o izbach lekarskich jak prezent ówczesnych czasów. Dodatkowo, przychylność pierwszego demokratycznego rządu pozwoliła na duży udział