Pięknie odmieniony szpital dla dzieci

Pięknie odmieniony szpital dla dzieci

 

Taki dzień, jak 14 maja br., w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym nie zdarza się często. W placówce odbyło się równoczesne otwarcie nowoczesnej pracowni rentgenodiagnostyki cyfrowej, otwarcie kolejnej pracowni USG, otwarcie, po przebudowie, pobytu dziennego Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, prezentacja zmodernizowanego, w pełni klimatyzowanego bloku operacyjnego, a także prezentacja usprawnień komunikacji wewnętrznej (wymienione windy i poszycia dachowe budynku). Wszystko to było możliwe dzięki funduszom, jakie szpital otrzymał z ministerstwa zdrowia i od sponsorów. W sumie ponad 5,5 mln zł.

– Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie otrzymał z budżetu państwą dotację celową na zakupy inwestycyjne sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 2 053 292,19 zł (ze środków tych zakupiono cyfrowy aparat rtg, USG z kompletem głowic, wielofunkcyjny stół operacyjny) – informowała rzeczniczka DSK, Agnieszka Osińska. Szpital otrzymał też dotacje na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej oraz infrastruktury technicznej w zakresie central klimatyzacyjnych bloku operacyjnego, dwóch wind i pokryć dachu” w kwocie 3 528 711,12 zł (ze środków tych wykonano wymianę dwóch urządzeń dźwigowych, naprawiono dachy wraz z wymianą pokrycia, przebudowano Klinikę Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej z instalacją wentylacji i klimatyzacji. Zainstalowano centrale klimatyzacyjne na Bloku Operacyjnym, wymieniono drzwi do sal operacyjnych oraz nadproża, wymieniono uzdatniacz wody).

Wyposażenie pobytu dziennego Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w nowoczesne meble i sprzęt oraz wystrój wnętrz w całości sponsorowała firma Black Red White.

Modernizację Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej i doposażenie w wewnętrzny system przyzywowy, komputery dla personelu kliniki, sfinansowało w całości Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie.

I to właśnie wygląd dziecięcej hematologii robi największe wrażenie. Na ścianach mocne kolory, wymalowane zwierzaki i bohaterowie bajek. A co najważniejsze, sale pobytu dziennego zostały przeniesione z czwartego piętra na poziom zerowy, w pobliże samej kliniki.

W wyposażanie szpitala włączyła się także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która placówce przekazała najwyższej klasy aparat USG. W tym roku szpital powinien dostać jeszcze tomograf komputerowy wielorzędowy.

Anna Augustowska