Centrum Onkologii Ziemi lubelskiej – coraz bliżej wielkiej przemiany

Centrum Onkologii Ziemi lubelskiej – coraz bliżej wielkiej przemiany

 

Lubelska onkologia wreszcie się doczekała – 20 maja 2010 roku Sejmik Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o zagwarantowaniu   w budżecie województwa na lata 2011–2013 środków finansowych w kwocie 35,6 mln zł dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Te pieniądze będą stanowić udział własny Centrum w realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej”. Łączna wartość wkładu własnego (to 20% kosztów całej inwestycji) wynosi 42,1 mln zł, z czego 6,5 mln zł samorząd województwa zabezpieczył już w swoim budżecie na 2010 r. Warunkiem uruchomienia dotacji jest zatwierdzenie finansowania ww. zadania z budżetu państwa.

Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji zakłada budowę dwóch budynków. Pierwszy to siedmiopiętrowy pawilon łóżkowy wraz z dwupoziomowym parkingiem podziemnym. W pawilonie mieścić się będą oddziały łóżkowe, laboratoria diagnostyczne i Zakład Patologii Nowotworów z Pracownią Cytologiczną, VII piętro zostanie przeznaczone na blok operacyjny oraz centralną sterylizatornię. W drugim budynku, diagnostyczno-dydaktycznym, mieścić się będzie sala audytoryjna i sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny, który umożliwi prowadzenie wykładów z jednoczesną obserwacją odbywających się operacji i zabiegów. W pomieszczeniach piwnic przewidziano umieszczenie archiwum szpitalnego i magazynów. W części diagnostycznej zaprojektowano m.in. Zakład Rentgenodiagnostyki z Tomografią Komputerową, Oddział Intensywnej Terapii oraz Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia.

Istniejący budynek pawilonu łóżkowego zostanie przebudowany z przeznaczeniem na oddziały łóżkowe i oddział chemioterapii dziennej. W części podziemnej, po przebudowie, zlokalizowana zostanie kuchnia szpitalna wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym.

Obecny budynek główny COZL, po przebudowie przeznaczony będzie na Zespół Poradni Specjalistycznych, rejestrację, aptekę zewnętrzną i Oddział Chirurgii Jednego Dnia. Docelowo przewiduje się rozbudowę COZL do 507 łóżek (obecnie 186).

Już kilka tygodni temu, w kwietniu br., radni sejmiku wojewódzkiego zatwierdzili na podstawie dorobku naukowego pracowników zatrudnionych w COZL, zmiany w statucie Centrum, polegające na wpisaniu działalności naukowo-badawczej oraz edukacyjnej i szkoleniowej, która realizowana jest w COZL od ponad 30 lat, w szczególności w obszarze problematyki chorób nowotworowych. Taka zmiana statutu pozwoli na pozyskanie środków unijnych na finansowanie ww. działalności.

Nowa inwestycja jest pilnie potrzebna. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej jest jedynym pełnoprofilowym ośrodkiem onkologicznym w regionie. Leczy chorych nie tylko z Lubelszczyzny, ale także z sąsiednich województw. 40 lat temu na 186 łóżkach hospitalizowanych było rocznie tysiąc pacjentów, a obecnie liczba ta wzrosła do 16 tysięcy chorych. Aby zapewnić właściwą opiekę coraz większej liczbie chorych w COZL, potrzeba 507 łóżek.

Rozbudowa ośrodka jest niezbędna, by spełnić wymogi epidemiologiczne i żeby zabezpieczyć potrzeby pacjentów. W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, w ostatnich latach odnotowano zdecydowany wzrost liczby pacjentów. W 2009 roku w Centrum leczonych było ogółem 30 tys. pacjentów, a ich liczba zwiększyła się w stosunku do 2008 roku o blisko 5 tys. osób. Szczególnie poruszający jest dwukrotny wzrost (z 6 do 12 tys. osób) w 2009 roku liczby pacjentów, którzy zgłosili się do Centrum pierwszy raz.

Anna Augustowska