Od dobroczynności do certyfikowanej jakości

Od dobroczynności do certyfikowanej jakości

 

Kiedy w 1849 roku, w przylegającej do Radzynia Podlaskiego małej osadzie Oświatówek ruszał Szpital Dobroczynności, liczył zaledwie 20 łóżek: wewnętrznych, chirurgicznych i zakaźnych. Dzisiaj to nowoczesna placówka, licząca blisko 300 łóżek, z kilkunastoma specjalistycznymi oddziałami, m.in. laryngologicznym, reumatologicznym, neurologicznym z pododdziałem udarowym, wewnętrznym i kardiologii, chirurgicznym, pulmonologicznym, terapii uzależnień i oddziałem rehabilitacji, a także przychodnią specjalistyczną, działem diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i radiologicznej, z m.in. pracownią endoskopową, usg, audiologiczną i tomografii komputerowej.

21 maja br. radzyński szpital świętował jubileusz 160-lecia.

 

Dobroczynna św. Kunegunda

 

Obchody jubileuszu odbywały się w sali konferencyjnej Pałacu Potockich, gdzie między innymi w prezentacji multimedialnej przedstawiona została historia szpitala. Szpital został powołany do życia przez Radę Opiekuńczą Zakładów Dobroczynnych Powiatu Radzyńskiego i początkowo nosił nazwę Szpitala św. Kunegundy. Chorymi zajmowały się siostry Czerwonego Krzyża. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, w 1936 roku szpital dysponował 50 łóżkami. W Radzyniu działała też poradnia przeciwgruźlicza i apteka Mieczysława Frietza. Po wyzwoleniu szpital powiększył swoją bazę do 120 łóżek, został też wybudowany piętrowy budynek z przychodnią chirurgiczną, ginekologiczną i laboratorium analitycznym. Z czasem w tych pomieszczeniach zostanie umieszczony 40-łóżkowy oddział wewnętrzny, dziecięcy i apteka.

W latach 50. szpital otrzymał nazwę Szpitala im. Teodora Dunina – lekarza internisty, badacza naukowego i działacza społecznego, który urodził się w pobliskim Wygnanowie w 1854 roku. Dunin zajmował się chorobami wewnętrznymi, patologią i bakteriologią, a w 1906 roku był prezesem Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Radzyński szpital miał już 150 łóżek.

W 1972 roku powołano Zespół Opieki Zdrowotnej i Społecznej, a w rok później rozpoczęto budowę nowego budynku szpitalnego przy ul. Wisznickiej, który został oddany do użytku 10 lat później. Od tej chwili szpital nosi imię Feliksa Skubiszewskiego, wybitnego chirurga i pierwszego rektora lubelskiej Akademii Medycznej, który urodził się w leżących koło Radzynia Czemiernikach.

Nowo powstały szpital posiadał 411 łóżek. 1 kwietnia 1998 roku ZOZiS został przekształcony w Samodzielny Publiczny ZOZ. Rozpoczął się też okres wielu zmian restrukturyzacyjnych – m.in ze struktury zakładu wyodrębniono pogotowie ratunkowe i podstawową opiekę zdrowotną.

 

Standardy ISO 9001/2000

 

Od 2005 roku dyrektorem placówki jest Dariusz Hankiewicz. To za jego kadencji radzyński szpital w 2008 roku otrzymał certyfikat jakości ISO 9001/2000, co w przypadku szpitali powiatowych w Polsce jest rzadkością (dodatkowo certyfikat od razu przyznano na maksymalnie długi okres – na trzy lata). Certyfikat zaświadcza, że placówka stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001/2000 w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnego i poz.

Ostatnie lata szpitala można śmiało zaliczyć do niezwykle owocnych. Dzięki unijnym funduszom, a także pieniądzom samorządu powiatowego radzyńska placówka przeżywa świetny okres. Dzięki środkom z PFRON i WFOŚ zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, ucyfrowiono radiologię; wkrótce szpital przejdzie generalny remont z ociepleniem i odnowieniem elewacji, nie tylko zostanie wymieniona stolarka (okna i drzwi zewnętrzne), ale zostanie także wyremontowany dach, na którym będą zainstalowane kolektory słoneczne.

Szpital może się pochwalić nowoczesnym sprzętem medycznym, m.in. zakupiono jeden z najnowocześniejszych w kraju aparatów rtg do zdjęć kostnych, aparat do badań echa serca, będzie też budowane lądowisko dla helikopterów ratunkowych. W planach jest przebudowa bloku operacyjnego i traktu porodowego oraz sanitariatów szpitala.

Dyrektor Hankiewicz podkreślał w czasie obchodów jubileuszu, że to przede wszystkim święto pracowników szpitala – byłych i obecnych. Bo to ich praca, trud i oddanie pacjentom sprawiły, że placówka przetrwała tyle lat i nadal się rozwija.

„To właśnie ONI – lekarze i felczerzy, pielęgniarki, położne i akuszerki, laboranci i farmaceuci, technicy medyczni i fizjoterapeuci, kucharki, sprzątaczki, salowe i cała obsługa techniczna – przez te 160 lat pielęgnowali, opiekowali się i po prostu nieśli pomoc potrzebującym” – napisał dyrektor szpitala, Dariusz Hankiewicz w specjalnym wydaniu „Informatora Powiatowego” z okazji 160 lat szpitala w Radzyniu Podlaskim.

Podczas uroczystości odznaczeni zostali zasłużeni pracownicy szpitala. Odznakę honorową Zasłużony – Ochrona Zdrowia otrzymali: Edward Abramowicz, Gertruda Cetnarowicz, Jan Czubek, Grzegorz Duszyński, Dariusz Hankiewicz, Wiesława Jurkowska, Helena Kaczor, Ferdynand Kotula, Jerzy Kułak, Wiesław Litwin, Ewa Musiejuk, Jan Myśliwski, Zuzanna Paszkowska oraz Krystyna Żukowska-Plebanowicz.

Uroczystość zakończył występ Krzysztofa Daukszewicza.

Anna Augustowska

Personel szpitala – lata 40. XIX w.

Dr Jan Czubek (wieloletni zastępca ordynatora oddziału chirurgii, wykonał pierwszą operację na otwartym sercu w radzyńskim szpitalu), odznaczony odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” przyznaną 13 osobom przez minister zdrowia Ewę Kopacz .