Święty Rafał hojny dla Zamościa

Święty Rafał hojny dla Zamościa

 

Uroczystość przekazania aparatury medycznej przez Polsko-Włoską Fundację Promocji Zdrowia im. św. Rafała w Krakowie odbyła się 17 maja br. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Łącznie wartość przekazanej aparatury to ok. 4,5 mln zł. Fundacja pomogła też kupić nowoczesną, tzw. mioelektryczną protezę dla 21-letniego Dominika Turczyniaka, który od urodzenia nie ma prawej ręki.

W czasie majowej uroczystości zamojski szpital otrzymał: aparat cyfrowy rtg do badań ogólnodiagnostycznych (aparat trafił do Zakładu Radiologii), ESWL (nowoczesny aparat służący do bezoperacyjnego kruszenia kamieni moczowych), urologiczno-laserowy OmniPulse MAX, dwa aparaty do znieczulenia ogólnego (aparaty dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii), najwyższej jakości cyfrowy ultrasonograf oraz fakoemulsyfikator (aparat dla oddziału okulistycznego).

Współpraca zamojskiego szpitala z Włochami rozpoczęła się już na etapie budowy szpitala. Władze województwa wraz z dyrekcją szpitala czyniły starania w kierunku pozyskania dodatkowych środków na dokończenie budowy i wyposażenie placówki. Dzięki tym działaniom już w 1989 roku podjęto rozmowy za pośrednictwem biskupa archidiecezji lubelskiej ks. bp. Bolesława Pylaka z Instytutem Świętego Rafała w Mediolanie. Ich efektem było przyznanie dotacji przez rząd włoski na wyposażenie szpitala wojewódzkiego w Zamościu w wysokości 8,3 mld lirów. Wykonawcą zadań ze strony włoskij zostało Stowarzyszenie Włoskie dla Solidarności Między Narodami – Associazione Italiana per la Solidarieta tra i Popoli – AISPO.

Realizacja programu odbywała się w latach 1992 – 1998. W tym czasie szpital został wyposażony w wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną (m.in. w tomograf komputerowy i nowoczesne aparaty do znieczulania; zostało też częściowo sfinansowane powstanie pracowni hemodynamicznej na kardiologii). Fundacja organizowała też kursy szkoleniowe oraz finansowała stypendia krajowe i zagraniczne dla kadry szpitala (uczono się organizacji nowoczesnego szpitala i zarządzani nim). Na podkreślenie zasługuje fakt, że pomoc Włochów zmobilizowała stronę polską do zakończenia inwestycji w szybkim czasie.

Polsko-Włoska Fundacja im. św. Rafała w Krakowie powstała w kwietniu 1997 roku. Założycielami jej są Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Włoskie Stowarzyszenie dla Solidarności między Narodami – AISPO z siedzibą w Mediolanie.

Obecny dar jest dla szpitala niezwykle cenny, ale na wyjątkową uwagę zasługuje przekazanie aparatury ESWL, bo dzięki niej w przyszłości będzie tu mógł powstać Zakład Endourologii i ESWL. – Aparatura do ESWL w konfiguracji, którą otrzymaliśmy, ma potencjalnie dużo większe możliwości niż tylko kruszenie kamieni moczowych. Konstrukcja stołu zabiegowego umożliwia wykonywanie pod kontrolą usg i rtg wszystkich znanych już procedur endourologicznych. Pozwala to połączyć, zamienić lub wzajemnie uzupełnić kilka metod leczniczych stosowanych w przypadkach kamicy moczowej – także w przypadkach nagłych. Mamy nadzieję, że w perspektywie kilku najbliższych lat, będzie to zaczątek prężnego Ośrodka Endourologii i ESWL w naszym szpitalu – mówi Ryszard Pankiewicz, rzecznik prasowy szpitala. A ordynator urologii Krzysztof Gąsiorek podkreśla, że nowoczesna aparatura ma jeszcze jedną zaletę – dzięki niej zabiegi są bezbolesne, „a i chory zwykle może wrócić do domu jeszcze tego samego dnia”.

Giuliano Brumat, prezes fundacji, odebrał w czasie uroczystości przekazania sprzętu, Złoty Krzyż Zasługi dla służby zdrowia.

Anna Augustowska