Wielkie nazwiska, najnowsze badania

Wielkie nazwiska, najnowsze badania

 

W dniach 12–15 maja, w malowniczym Kazimierzu Dolnym odbyła się X jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłe choroby limfo- i mieloproliferacyjne.” Przybyli na konferencję lekarze hematolodzy mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi wynikami badań, obowiązującymi standardami oraz perspektywami rozwoju tej jakże dynamicznej dziedziny nauk medycznych.

Okazja była wyjątkowa, gdyż konferencja, organizowana co dwa lata przez Katedrę i Klinikę Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie, ściąga najważniejszych badaczy i praktyków hematologii i onkologii, nie tylko z kraju, ale również z zagranicy. W tym roku można było posłuchać takich autorytetów w dziedzinie hematoonkologii jak: Jane Apperley (Anglia), Arthur Bradwell (Anglia), Dietger Niederwieser (Niemcy), Phillipe Moreau (Francja), Torben Plesner (Dania), Alain Berrebi (Izrael), Raja Choudhury (Szwecja), Jaroslaw Michalek (Czechy), Roman Hajek (Czechy).

Konferencję otworzyła profesor Anna Dmoszyńska, główna organizatorka i spiritus movens spotkania. Ze względu na jubileuszowy charakter tegorocznego spotkania rektor i senat Uniwersytetu Medycznego przyznali okolicznościowe medale osobom, które walnie przyczyniły się do tego, że kazimierskie konferencje uzyskały rangę ważnego wydarzenia naukowego w kalendarzu europejskich spotkań hematologicznych. Medale wręczali rektor Uniwersytetu Medycznego Andrzej Książek i dr hab. Iwona Hus z Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie.

W inauguracyjnej sesji naukowej można było usłyszeć m.in. wykłady Jane Apperley z Londynu i Dietgera Niederwiesera z Lipska. Jane Apperley wygłosiła wykład podsumowujący dekadę stosowania inhibitorów kinazy tyrozynowej – rodziny leków, które diametralnie zmieniły sytuację w walce z przewlekłą białaczką szpikową. Prof. Apperley, były prezydent Europejskiej Grupy Przeszczepów Krwi i Szpiku, jest kierownikiem Oddziału Hematologii Klinicznej w londyńskim szpitalu Hammersmith, który ma największe doświadczenie w stosowaniu tej rodziny leków na świecie. Dietger Niederwieser, prezydent Europejskiej Grupy Przeszczepów Krwi i Szpiku i przewodniczący Wschodnioniemieckiej Grupy Hematologii i Onkologii, laureat wielu nagród i autor ponad trzystu prac z takich dziedzin współczesnej medycyny, jak immunologia czy transplantologia, zaprezentował wykład dotyczący przyszłości przeszczepiania komórek macierzystych. Wieczorem odbył się bankiet powitalny i koncert zespołu Kroke Band z Krakowa.

Tradycyjnie już, równolegle odbyła się III Konferencja Immunologia i Immunoterapia (poświęcona możliwościom wykorzystania komórek układu odpornościowego w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego) oraz I Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Cytometrii, skierowany do osób wykorzystujących w pracy i badaniach cytometr przepływowy. Również na te spotkania przyjechało wielu wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy.

W kazimierskim spotkaniu hematoonkologów i immunologów wzięło udział około 500 uczestników, w tym 30 gości zagranicznych.

Jacek Przesmycki