Diagnoza wstępna

Diagnoza wstępna

W ostatnim tygodniu maja, nie ma dnia, abyśmy nie myśleli o poszkodowanych w powodzi. Współczujemy wszystkim, dotkniętym kataklizmem. Chcielibyśmy pomóc w naprawieniu szkód i dajemy temu wyraz, uczestnicząc w akcjach zbierania sprzętu, pomocy finansowej. W ciągu kilku-kilkunastu godzin wiele osób straciło część lub cały dobytek, a odbudowa warunków życia będzie trwała miesiące i lata. Dlatego nasza aktywna pomoc powinna obejmować dłuższy okres. Dzisiaj, pod koniec maja, intensywnie staramy się dotrzeć do poszkodowanych lekarzy, oszacować ich potrzeby pilne i długoterminowe. Wkrótce opracujemy system bezpośredniej, celowej pomocy. Uważam za priorytetową pomoc w przywróceniu możliwości wykonywania zawodu. Zachęcam wszystkich do korzystania ze strony internetowej Lubelskiej Izby Lekarskiej w celu uzyskania informacji o aktualnych potrzebach poszkodowanych i sposobie udzielenia im pomocy. Koleżanki i koledzy, którzy ucierpieli, muszą czuć oparcie w izbie lekarskiej. Proszę ich jednocześnie, aby również sami kontaktowali się z izbą, mówili o swoich problemach. Jako samorząd stanowimy jedność i okazywanie jej winno być widoczne zwłaszcza w trudnych chwilach.

 

Okręgowa Rada Lekarska powołała zespół do spraw pomocy lekarzom poszkodowanym w powodzi. Ma ten zespół upoważnienie i możliwość działania natychmiastowego. Nikt z członków Rady nie miał wątpliwości co do celowości takich działań.

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o przebiegu obrad. Były one w całości odmienione. W tej kadencji jeszcze takich nie było. Podjęliśmy sprawnie ważne, dobre decyzje. Został przedstawiony i przeanalizowany ogrom prac, jaki wykonują na przykład komisje problemowe. W pewnym momencie miałem wrażenie, że nagranie treści obrad mogłoby stanowić najlepszą odpowiedź dla tych wszystkich którzy pytają, czym zajmuje się izba lub wątpią w celowość istnienia samorządu. Dziękuję wszystkim członkom Rady bez wyjątków – za atmosferę życzliwości, za konstruktywność wypowiedzi i stanowisk, za mądrość w nich zawartą. Mamy szansę, że w tej kadencji razem dokonamy wiele dobrego.

Janusz Spustek