Europejskie szkolenia diabetologiczne

Europejskie szkolenia diabetologiczne

z dr. hab. Leszkiem Czupryniakiem, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz sekretarzem
Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego EASD rozmawia Marek Derkacz

 

 

· Co to jest EASD i czym się ta organizacja zajmuje?

– EASD, czyli Europejskie Towarzystwo Badań nad Cukrzycą jest głównym europejskim towarzystwem naukowym, zajmującym się badaniami nad cukrzycą i jej powikłaniami. Towarzystwo prowadzi, organizuje i finansuje badania naukowe, prowadzi również szkolenia dla lekarzy. Organizacja ta zrzesza około 6 tysięcy osób z całego świata. Organizuje raz do roku swój wielki kongres, który odbywa się zawsze we wrześniu. Ostatni miał miejsce w Wiedniu i zgromadził ponad 18 tysięcy uczestników.

 

· Czy jest szansa na zorganizowanie takiego zjazdu w Polsce?

– Na początku lat 70. ub. wieku udało się zorganizować taki zjazd w Warszawie. Uczestniczyło w nim około 600(!) osób. Wspólnie z prof. Krzysztofem Strojkiem, obecnym konsultantem krajowym w dziedzinie diabetologii, 10 lat temu mieliśmy marzenie, by taki zjazd ponownie w naszym kraju zorganizować. Ale w ciągu kilku lat impreza rozrosła się tak, że przestało być możliwe zorganizowanie jej w Polsce. Jednakże władze EASD, widząc nasze zaangażowanie, zaproponowały regularną organizację kursów podyplomowych im. Oskara Minkowskiego. Profesor Minkowski, urodzony pod Kownem lekarz pochodzenia niemiecko-żydowskiego, był wybitnym diabetologiem XIX wieku, który m.in. odkrył, że przyczyna cukrzycy leży w trzustce, a nie, jak wcześniej myślano, w mózgu, żołądku czy w nerkach. Przez wiele lat mieszkał i pracował właśnie we Wrocławiu, wówczas wiodącym niemieckim ośrodku uniwersyteckim, gdzie obecnie organizowane są kursy.

 

· Zakończył się kolejny, bo już czwarty kurs im. Oskara Minkowskiego.

– To międzynarodowa impreza. Kursy organizujemy cyklicznie, co 2 lata. Szkolenia odbywają się w języku angielskim. Bierze w nich udział około 150 uczestników, zwykle z 7-8 krajów Europy, w tym Polski. Mamy dużą liczbę gości z Rumunii. Po raz pierwszy, w tym roku, w kursie uczestniczyli również lekarze z Rosji i Albanii. Przyjeżdżają lekarze z Ukrainy, Białorusi, ale także z Węgier, Słowacji i Czech. Wrocław gości również 12-15 wykładowców z zagranicy. Są to absolutnie najwybitniejsi specjaliści w danej dziedzinie diabetologii. Wśród wykładowców znaleźli się wybitni europejscy diabetolodzy, m.in.: Peter Gaede (Dania), Guy Rutten (Holandia), Andrew Krentz (Wlk. Brytania), Nicholas Schaper (Holandia), Heinz Drexler (Austria), Peter Kempler (Węgry), David Matthews (Wlk. Brytania), Per-Henrik Groop (Finlandia), Andrew Boulton (Wlk. Brytania). Część zajęć prowadzą także najlepsi specjaliści diabetologii polscy. Dla wykładowców kurs jest imprezą traktowaną jako służba dla środowiska diabetologicznego, nikt nie otrzymuje honorarium za wykłady. EASD zwraca jedynie koszty podróży.

 

· Jakie korzyści z kursu odnoszą uczestniczący w nim lekarze i kto może wziąć udział w kursie?

– Kurs kierujemy do lekarzy, którzy interesują się diabetologią. Udział w nim biorą lekarze z Europy, którzy planują lub rozpoczęli już specjalizację z diabetologii. Są to najczęściej interniści lub pediatrzy. Średnia wieku uczestników w tym roku jest najniższa i wynosi 32 lata, ale nigdy nie przekroczyła 34 lat. Kurs trwa 3 dni. Uczestnicy kursu mogą zgłębić tajniki diabetologii, biorąc udział w 20 wykładach i 9 warsztatach poświęconych najważniejszym klinicznym problemom leczenia chorych na cukrzycę. Lekarze „w pigułce” mają podaną najnowszą wiedzę diabetologiczną, a także możliwość bezpośredniego ćwiczenia i przedyskutowania problemów klinicznych ze specjalistami. Uczestnicy są zwykle bardzo zadowoleni z zajęć. Należy podkreślić, że realizacja kursu jest możliwa dzięki środkom finansowym, uzyskanym w ramach grantów edukacyjnych firm farmaceutycznych oraz funduszom przeznaczanym na ten cel przez EASD.

 

· Kurs z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, jednakże są lekarze, którzy o nim nie słyszeli. Gdzie można było znaleźć informację o kursie?

– Jak zawsze, tak i w tym roku, informację o kursie umieściliśmy na stronie internetowej EASD (www.easd.org) oraz na stronie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Lista uczestników szybko się zapełniła.

 

· Następny kurs odbędzie się w 2012 roku?

– Po zakończeniu każdego kursu mówimy sobie, że może już czas zakończyć organizację tego typu spotkań, gdyż ich przygotowanie pochłania sporo czasu i energii. Jednak po kilku miesiącach, a zwłaszcza po przeczytaniu uwag uczestników, które są często bardzo entuzjastyczne, wspólnie z prof. K. Strojkiem podejmujemy decyzję o organizacji kolejnego szkolenia.

Kurs jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom noclegi i wyżywienie. Jedynym kosztem, który muszą pokryć lekarze, to koszt dojazdu do Wrocławia.