Z czym do Rzecznika?

Z czym do Rzecznika?

 

W lutym br. Okręgowa Rada Lekarska powołała Rzecznika Praw Lekarza Lubelskiej Izby Lekarskiej. Pierwszym rzecznikiem został Jacek Niezabitowski – specjalista urolog, ordynator Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Lublinie, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności LIL w poprzedniej kadencji, znakomicie poruszający się w zagadnieniach prawa medycznego i problemów powstających na styku medycyny i prawa.

 

• Powoływanie w izbach lekarskich Rzecznika Praw Lekarza uznane zostało za kontrowersyjne nie tylko przez media, ale i część lekarzy. Czy rzeczywiście izba próbuje zbudować tarczę chroniącą lekarzy przed odpowiedzialnością zawodową?

– Takie opinie mogą wynikać tylko z braku zrozumienia, czym ma się zajmować rzecznik praw lekarza. Można to zrozumieć, bo to nowa funkcja, którą dopiero kształtujemy, konstruując regulaminy działania, a tak naprawdę dopiero za jakiś czas ukształtuje ją życie.

 

• Do czego lekarzom może być potrzebny rzecznik ich praw?

– Z mojego doświadczenia, jakie nabyłem, pełniąc w poprzedniej kadencji funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, wiem, jak wielu kolegów ma w swojej karierze zawodowej do czynienia z wymiarem sprawiedliwości – prokuraturą, policją, sądami. To nie są łatwe sytuacje i wielu lekarzy czuje się w nich bezradnych, kompletnie zagubionych. A właśnie wtedy, na początku, najłatwiej coś istotnego przeoczyć, popełnić jakiś błąd, który może potem zaważyć na całym postępowaniu. Moim zadaniem ma być pomoc w wybraniu najlepszej drogi postępowania – zaproponowanie zaufanej, wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, zapewnienie szybkiego wsparcia finansowego na opłacenie prawnika, kaucji sądowej.

Druga, częsta w ostatnich latach sytuacja nieuzasadnionej, wściekłej nagonki, organizowanej przez media na nasze środowisko, zwłaszcza na lekarzy. Większość kolegów nie ma pojęcia, jak skutecznie może się bronić przed naruszeniem przez dziennikarzy swojego dobrego imienia; w dodatku, pojedynczo mają zdecydowanie słabszą pozycję w konfrontacji z mediami niż organizacja, jaką jest samorząd lekarski.

Moje działania nie będą jakoś zasadniczo zmieniać dotychczasowych działań lubelskiej izby. Wielokrotnie lekarze zwracali się w takich sytuacjach do swojego samorządu o pomoc – zwykle do prezesa, czasem do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. I tę pomoc od nas, w uzasadnionych sytuacjach otrzymywali. Powołanie oddzielnej instytucji ma przede wszystkim usprawnić i przyspieszyć te działania, a także ośmielić lekarzy do szukania pomocy w swoim samorządzie.

 

• Nie wszystkie izby zdecydowały się na powołanie swoich rzeczników. Dlaczego?

– Rzecznicy powołani są w trzech okręgowych izbach: krakowskiej (od 2 lat), warmińsko-mazurskiej i lubelskiej. Ostatnio w Łodzi powołano Komisję Praw Lekarza, a sądząc z rozmów i dyskusji, kolejne izby poważnie zastanawiają się nad podobnymi rozwiązaniami.

 

• Kluczowe dla sprawnego funkcjonowania instytucji rzecznika będzie nawiązanie współpracy z dobrymi prawnikami, gotowymi podejmować się prowadzenia spraw lekarzy.

– Już się tym zajmuję. Zależy mi na nawiązaniu współpracy z prawnikami we wszystkich delegaturach, by lekarze mieli zapewnioną pomoc jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Już w kwietniu przedstawiłem moje pierwsze propozycje Okręgowej Radzie do akceptacji.

 

• Pierwsza sprawa wpłynęła do Rzecznika Praw Lekarza LIL, jeszcze zanim został pan powołany na tę funkcję. To może wróżyć duże zainteresowanie lekarzy tą formą pomocy.

– Jestem do dyspozycji koleżanek i kolegów. W pilnych sytuacjach można kontaktować się ze mną także telefonicznie i pocztą elektroniczną. A tę pierwszą sprawę, która wpłynęła do rzecznika od kolegów z Chełma, udało się na szczęście szybko wyjaśnić.

Maria Przesmycka

Rzecznik Praw Lekarza
Jacek Niezabitowski

tel. 601 501 470

e-mail: rpl@oil.lublin.pl

 

Regulamin działania Rzecznika Praw Lekarza Lubelskiej Izby Lekarskiej

 

§1

Rzecznik Praw Lekarza Lubelskiej Izby Lekarskiej zajmuje się udzielaniem pomocy lekarzom, członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu, a dotyczących naruszenia ich dóbr osobistych, w szczególności:

– naruszenia dobrego imienia;

– naruszenia nietykalności cielesnej;

– użycia nieadekwatnych środków zapobiegawczych w toku prowadzonego postępowania karnego, z wyłączeniem spraw prowadzonych przed organami Lubelskiej Izby Lekarskiej.

§2

Do uzyskania pomocy, o której mowa w §1, uprawnione są wyłącznie osoby opłacające regularnie składki członkowskie.

§3

Pomoc, o której mowa w §1, może być realizowana w szczególności poprzez zapewnienie pomocy prawnej i finansowej w ramach posiadanych środków.

§4

Na stronie internetowej Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz w biuletynie „Medicus” zamieszcza się numery telefonów umożliwiających lekarzom bezpośredni kontakt z Rzecznikiem Praw Lekarza.

§5

Sprawy przekazane do Rzecznika Praw Lekarza winny mieć formę pisemną. W sprawach nie cierpiących zwłoki dopuszcza się kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres rpl@oil.lublin.pl

§6

W zakresie realizacji swoich działań Rzecznik Praw Lekarza może podejmować współpracę z kancelariami prawnymi wskazanymi przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§7

1. W ramach działań, o których mowa w §1, może zostać udzielone lekarzowi wsparcie finansowe.

2. Wsparcie finansowe jest rozpatrywane indywidualnie przez Prezesa lub Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej na wniosek Rzecznika Praw Lekarza.

§8

Rzecznik Praw Lekarza składa roczne sprawozdania z prowadzonej działalności Okręgowej Radzie Lekarskiej oraz Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy.

§9

Obsługę administracyjną Rzecznika Praw Lekarza zapewnia biuro Lubelskiej Izby Lekarskiej.