Laur Medyczny

Laur Medyczny

 

17 lutego 2010 r. Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie, jednogłośnie uchwaliła przyznanie Barbarze Sylwestrzak-Matysiak honorowego dyplomu „Laur Medyczny” na wniosek uczniów i współpracowników z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.

Laureatka jest absolwentką Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie, który ukończyła w 1962 r. Całą swoją pracę zawodową związała z chełmską służbą zdrowia, a ściśle mówiąc, z lecznictwem chorób płuc, przechodząc w latach 1967-2002 r. wszystkie szczeble zawodowe od asystenta do ordynatora oddziału chorób płuc Wojewódzkiego Szpitala w Chełmie. W latach 1988-1998 jako specjalista wojewódzki w dziedzinie gruźlicy i chorób płuc pełniła nadzór i rozbudowywała cały pion lecznictwa chorób płuc w województwie chełmskim. Stale dążyła do doskonalenia pracy poprzez wprowadzanie nowoczesnych metod leczenia i opieki nad pacjentem.

Jak piszą we wniosku współpracownicy Barbary Sylwestrzak-Matysiak: „Dała się poznać jako doskonały lekarz i organizator pracy. Swoją wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe przekazywała młodym lekarzom, którzy pod jej kierunkiem uzyskiwali kolejne stopnie zawodowe. Mobilizowała ich do systematycznego poszerzania wiedzy i umiejętności. Pod jej kierownictwem 22 lekarzy uzyskało specjalizację z pulmonologii. W kontaktach służbowych i prywatnych cechuje ją zawsze takt i wysoka kultura”.

Po przejściu ma emeryturę Pani Doktor nadal pracuje w poradni oraz na oddziale chorób płuc Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, a także prowadzi ośrodek tlenoterapii.

Za swoją zaangażowaną pracę była wielokrotnie odznaczana i wyróżniana m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”, „Zasłużona dla Województwa Chełmskiego”, „Zasłużona dla miasta Chełma”.

Rodzinne tradycje medyczne kontynuuje córka Małgorzata – doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Jerzy Jakubowicz