Archiwum: kwiecień 2010

Moja Pani… doktor

Moja Pani… doktor   Kruczoczarna kotka Moni (zwana też Mimi, a czasem też Maxi) łączy wszystkie cechy idealnego kota. Jest piękna, łagodna, lubi wylegiwać się na kolanach i głośno mruczeć, nie ma kocich fumów ani humorów, co nie znaczy, że jest

Aoteraoa – kraj zieleni i obłoków

Aoteraoa – kraj zieleni i obłoków z Andrzejem Zygo – lekarzem i fotografikiem rozmawia Anna Augustowska    • Podróżuje pan, aby fotografować, czy też fotografia to efekt „uboczny” podróży? – Podróże to moja pasja od wielu lat. I długo tylko to się liczyło

Odeszli…

Dr Marian Buniowski (1959-2009)   19 października 2009 roku zmarł nagle na dyżurze lek. Marian Buniowski. Urodził się i mieszkał do czasu ukończenia szkoły średniej w Jarosławiu. W latach 1979-1985 studiował w lubelskiej Akademii Medycznej. Po studiach związał się rodzinnie i

Krypta ks. Sanguszków

   Ratujmy nasze zabytki      Krypta ks. Sanguszków Niewielu mieszkańców Lublina i okolic wie, że w podziemiach kościoła kapucynów w Lublinie znajduje się jedna z ciekawszych w kraju nekropolii magnackich z XVIII w. W chwili obecnej wymaga ona natychmiastowego remontu, bo grozi jej całkowite zniszczenie

Poznać geny, aby skutecznie leczyć

Poznać geny, aby skutecznie leczyć z dr. hab. n. med. Januszem Kockim, kierownikiem Samodzielnej Pracowni Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie rozmawia Anna Augustowska     • W kierowanej przez pana jednostce Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, niemal za chwilę ruszają niezwykle interesujące badania

Praca jest moją pasją

Praca jest moją pasją z prof. Bożeną Leszczyńską-Gorzelak, z Kliniki Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie rozmawia Anna Augustowska     • Zdobycie tytułu Lublinianki Roku było dużym zaskoczeniem? – Ogromnym i bardzo miłym! Tym większym, że dziesięć nominowanych do tego tytułu pań to silne, kreatywne osobowości,

Nie godzę się na niesprawiedliwość społeczną

Nie godzę się na niesprawiedliwość społeczną    15 marca, w siedzibie „Rzeczpospolitej” w Warszawie, Maria Król – przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i dyrektor NZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego „Krok za Krokiem” w Zamościu – otrzymała z rąk ministra Michała Boniego prestiżowe wyróżnienie Kapituły Nagrody im. Andrzeja

Nowotwory 2010

Nowotwory 2010   6 marca 2010 r. odbyło się w Lublinie Sympozjum Edukacyjne „Nowotwory 2010”, zorganizowane m.in. pod patronatem prof. Macieja Krzakowskiego, krajowego konsultanta ds. onkologii klinicznej oraz prof. Mariana Reinfussa, krajowego konsultanta ds. radioterapii. Sympozjum zgromadziło zespół 10 znakomitych wykładowców o

Z sercem do pacjentów

 ZAMOŚĆ. Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II  Z sercem do pacjentów   Pomoc kardiologiczna musi być dostępna, szybka i kompleksowa. Tylko wtedy będzie skuteczna. Taki system opieki nad pacjentami z chorobami serca działa na Zamojszczyźnie. Opracowali go pod kierunkiem

Laur Medyczny

Laur Medyczny   17 lutego 2010 r. Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie, jednogłośnie uchwaliła przyznanie Barbarze Sylwestrzak-Matysiak honorowego dyplomu „Laur Medyczny” na wniosek uczniów i współpracowników z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie. Laureatka jest absolwentką Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie, który ukończyła w 1962 r. Całą swoją pracę