Odeszli… – Prof. dr hab. n. med. Leszek Wdowiak

Prof. dr hab. n. med. Leszek Wdowiak  (1949-2010)

 

Prof. Leszek Wdowiak był absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, którą ukończył w 1972 r. Jego kariera naukowa i zawodowa przebiegała szybko, w 1977 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 1985 – habilitację, a w 1994 – tytuł naukowy profesora. Posiadał specjalizację z medycyny społecznej, z organizacji ochrony zdrowia, specjalizację ze zdrowia publicznego.

Od 1977 r. związany był z Akademią Medyczną w Lublinie, gdzie kierował Zakładem Organizacji i Ochrony Zdrowia. W kolejnych latach pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji na szczeblu nie tylko regionalnym,  ale także ogólnopolskim.

W latach 1990-1991 był dyrektorem Instytutu Medycyny Społecznej, a w latach 1999-2000 r. dyrektorem Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Od 2006 r. do momentu zgonu pełnił niezwykle odpowiedzialną funkcję dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. Od 2003 r. był konsultantem krajowym w dziedzinie zdrowia publicznego, a także, od wielu lat, ekspertem naukowym organów administracji państwowej. Od 1996 r. przez kolejne kadencje (cztery) pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Prof. Leszek Wdowiak stworzył szkołę medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Wykształcił liczne kadry specjalistów w zakresie zdrowia publicznego. Prowadził szerokie badania w zakresie medycyny społecznej, zdrowia publicznego, w tym nowatorskie w zakresie farmakoekonomiki, jakości usług, motywacyjnych systemów płac.

Był redaktorem naczelnym czasopisma „Medycyna Ogólna” i członkiem wielu innych redakcji. Był promotorem 54 ukończonych doktoratów, opiekunem 3 prac habilitacyjnych, a także ponad 200 prac magisterskich na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Imponujący jest dorobek publikacji naukowych, których był autorem lub współautorem – ukazało się ich ponad 400, w tym 18 książkowych.

Za swoje wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne prof. Leszek Wdowiak został odznaczony licznymi nagrodami i wyróżnieniami, w tym m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami resortowymi. Otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Zdrowia oraz kilkadziesiąt nagród Rektora Akademii Medycznej w Lublinie.

W niezwykle licznych nekrologach przewijają się wielokrotnie zwroty: „Żegnamy wielkiego uczonego, twórcę wielu znaczących osiągnięć badawczych i organizacyjnych oraz czołową postać zdrowia publicznego, który swym zaangażowaniem i pasją w pracy naukowo-dydaktycznej zdobył szacunek oraz uznanie w kraju i za granicą”.

Współpracownicy określają profesora jako bardzo wymagającego, ale i życzliwego szefa.

Z profesorem spotykałem się jako lekarz oraz dziennikarz w czasie konferencji naukowych i udzielanych wywiadów. Pozostanie na zawsze w mojej pamięci jako człowiek wielkiej wiedzy, niezwykle bezpośredni oraz życzliwy dla swego rozmówcy.

Jerzy Jakubowicz