Nasz Rejestr – najlepszy w Polsce

Nasz Rejestr – najlepszy w Polsce

 

Lubelski Okręgowy Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepiej prowadzony rejestr okręgowy w 2009 roku. W konkursie organizowanym od 2005 r. pod patronatem prezesa NRL biorą udział okręgowe rejestry ze wszystkich 24 okręgowych izb lekarskich. Lubelski rejestr jest niekwestionowanym liderem w tej silnej konkurencji – trzykrotnie zajmował pierwsze, a dwukrotnie drugie miejsce!

Prezes NRL Konstanty Radziwiłł, wręczając 10 stycznia br. wyróżnienia, poinformował, że żaden kraj Unii Europejskiej nie ma tak dobrze prowadzonego, tak dokładnie udokumentowanego rejestru lekarzy jak Polska. Wniosek z tej informacji wypływa jeden, nasz Okręgowy Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów jest nie tylko najlepszy w Polsce, ale również w Europie. Tym znakomitym zespołem kieruje i prowadzi od sukcesu do sukcesu Elżbieta Duszyńska, a w jego skład wchodzą: Barbara Bielec, Anna Binięda, Józef Chochorowski, Patrycja Łukasik, Marcin Malessa.

W Okręgowym Rejestrze Lekarzy naszej Izby jest 7561 lekarzy medycyny i 2049 lekarzy dentystów. Wśród tych lekarzy jest 11 osób, które posiadają jednocześnie prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Rejestr lekarzy, aby zapewnić maksymalną dokładność zbieranych informacji, regularnie przypomina wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom o obowiązku przekazywania danych o każdej zmianie miejsca pracy, adresu do korespondencji, uzyskanych specjalizacjach i tytułach naukowych, oraz o zdobytych punktach edukacyjnych.

Jerzy Jakubowicz