Leczenie nie musi boleć

Leczenie nie musi boleć

 Oddział Chirurgii Naczyniowej Szpitala Klinicznego Nr 4 przy ul. Jaczewskiego w Lublinie to pierwsza nie tylko w samym szpitalu, ale także w Lublinie placówka, która otrzymała certyfikat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu „Szpital bez bólu”. Na Lubelszczyźnie taki certyfikat ma od jesieni 2009 roku także szpital w Parczewie i jedyna w regionie poradnia, która mieści się przy Al. Lotników Polskich w Świdniku.

– Bardzo cieszy nas, że otrzymaliśmy certyfikat, bo to ważne potwierdzenie, że przestrzegamy wymaganych standardów i stosujemy właściwe procedury – podkreśla ordynator oddziału dr hab. Andrzej Wolski, który w połowie lutego br. odebrał stosowny dokument. – Mamy co prawda więcej pracy i żadnych z tego powodu dodatkowych pieniędzy, ale też i większą satysfakcję – dodaje.

O otrzymanie certyfikatu mogą ubiegać się szpitale i poradnie leczenia bólu, które spełnią wyznaczone przez PTBB kryteria i chcą zapewnić pacjentom najwyższy standard leczenia bólu. M.in. taka placówka musi edukować swój personel (uczestnictwo personelu medycznego – anestezjologów, lekarzy różnych specjalności zabiegowych oraz pielęgniarek – raz w roku w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego), prowadzić stały monitoring natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów, co najmniej 4 razy na dobę; informować pacjentów o możliwościach i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego przed zabiegiem.

Przyznawanie certyfikatów „Szpital bez bólu” ma za zadanie promocję najwyższych standardów i podniesienie jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach.

W polskich szpitalach nie jest z tym najlepiej. Jak oceniają specjaliści z PTBB, wciąż jeszcze ból pooperacyjny jest niewłaściwie uśmierzany u ponad połowy pacjentów. Sprawa jest złożona. W grę wchodzą problemy organizacyjne, niewystarczająca wiedza o uśmierzaniu bólu, a także złożoność postępowania przeciwbólowego.

Projekt certyfikacji szpitali „Szpital bez bólu” jest wspólną inicjatywą Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Jak twierdzi Jan Dobrogowski, prezes PTBB, korzyści z wdrożenia programu „Szpital bez bólu” są oczywiste, gdyż na właściwym leczeniu bólu zyskują zarówno pacjenci, jak i szpitale. Pacjent, który nie cierpi z powodu bólu, szybciej wraca do zdrowia i rzadziej ma powikłania pooperacyjne. Szybsza, przebiegająca bez komplikacji rekonwalescencja oznacza dla szpitala krótszą hospitalizację – a zatem ograniczenie kosztów. Szpital zyskuje również pozytywny wizerunek w oczach pacjentów.            aa

PTTB założone zostało w 1990 roku jako oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu (Polish Chapter of IASP). Od 1993 roku Towarzystwo jest także członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Bólowych (EFIC). Celem Towarzystwa jest wspieranie badań naukowych dotyczących bólu i ich zastosowania w praktyce klinicznej.