Archiwum: Marzec 2010

Raka można wyprzedzić

   Lekarze rodzinni o profilaktyce raka jelita grubego     Raka można wyprzedzić   Co roku, u 13 tysięcy Polaków rozpoznaje się pierwotnego raka jelita grubego, z czego umiera ponad 9 tys. osób. W województwie lubelskim rocznie zachorowuje prawie 800 osób, jest

Profesjonalnie i z sercem

Profesjonalnie i z sercem z Jackiem Solarzem, dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. J. Bożego w Lublinie, rozmawia Jerzy Jakubowicz     • Jak powstał pomysł utworzenia w szpitalu zakładu opiekuńczo-leczniczego? – Dotychczas w Polsce nie przywiązywano uwagi do opieki długoterminowej, zarówno dla

Ty też będziesz emerytem

Ty też będziesz emerytem    Na X Krajowym Zjeździe Lekarzy, który odbył się w styczniu 2010 r. w Warszawie, jeden z delegatów, Ryszard Grabowski z Białegostoku, emeryt, przypomniał, że emeryci stanowią aż 25% członków naszego samorządu. Tymczasem nie we wszystkich okręgowych

Depresja a bezsenność

Depresja a bezsenność z prof. Andrzejem Czernikiewiczem, kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska     • Bezsenność zdarza się w życiu większości osób. Czy każda jest zwiastunem depresji? – Zdecydowanie nie. Jeśli przez jakiś czas zarywamy

Możemy wnieść wiele

Możemy wnieść wiele z pełniącym obowiązki kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych SPSK 1 w Lublinie,  prof. Jerzym Mosiewiczem rozmawia Marek Derkacz     • Czy w dzisiejszych czasach oddziały internistyczne są potrzebne, a może lepiej przekształcać je w węższą specjalistykę? – Oddział

Interna – reaktywacja?

   Moim zdaniem    Interna – reaktywacja?   Po wielu latach osłabiania pozycji interny na świecie, decydenci odpowiedzialni za ochronę zdrowia w państwach rozwiniętych doszli do słusznego wniosku: „Interna musi być silna!” Niestety, trend panujący w USA i w innych państwach

Odznaczeni Medalem LIL

Odznaczeni Medalem LIL   Jak poinformował Kanclerz Kapituły Medalu LIL Witold Fijałkowski, na XIX posiedzeniu Kapituły, które odbyło się 10 lutego 2010 r., podjęto decyzję o odznaczeniu Medalem LIL dr. n. med. Marcina Olajossego oraz prof. dr. hab. n. med.

Odpowiedzialność zawodowa

Odpowiedzialność zawodowa   Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowa ustawa o izbach lekarskich (DzU z 2009 r. nr 219, poz. 1708). Najwięcej zmian w stosunku do ustawy z 17 maja 1989 r. dokonano w zakresie odpowiedzialności zawodowej i zasad postępowania przed

Chełm – nowy szpital oficjalnie otwarty

Chełm – nowy szpital oficjalnie otwarty   Ośmiopiętrowy gmach nowego szpitala w Chełmie został wreszcie otwarty. Po niemal 30 latach od rozpoczęcia budowy, 1 lutego br., nową siedzibę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego uroczyście przekazano do użytku. W otwarciu uczestniczyła minister zdrowia