Odeszli…

Dr Krystyna Ważna (1921-2009)

 3 grudnia odeszła od nas dr Krystyna Ważna. Urodziła się w rodzinie inteligenckiej, przedwojennego prezydenta Lublina. W czerwcu 1939 roku ukończyła liceum im. Unii Lubelskiej. Lata spędzone w szkole ukształtowały jej osobowość, a zawarte tam przyjaźnie przetrwały do ostatnich chwil jej życia. Planowała rozpocząć studia medyczne na Uniwersytecie we Lwowie. Marzenia udaremnił wybuch wojny. Lata okupacji spędziła w Lublinie, pracując w magistracie w dziale rachuby i nauczając na tajnych kompletach. Jesienią 1944 roku rozpoczęła upragnione studia na Wydziale Lekarskim UMCS, które ukończyła w 1949 roku. W czasie studiów pracowała jako asystentka w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka.

Po uzyskaniu dyplomu podjęła pracę w Klinice Pediatrii przy ul. Staszica, gdzie pod kierunkiem prof. Witolda Klepackiego uzyskała specjalizację z pediatrii. Dalszą pracę zawodową, aż do emerytury związała z nowo utworzonym Dziecięcym Oddziałem Zakaźnym w Szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie. Od 1978 r. pełniła funkcję ordynatora Oddziału Żółtaczek Zakaźnych. Po przejściu na emeryturę w 1984 r. utrzymywała kontakt z oddziałem, nadal służąc małym pacjentom.

Była jednym z twór­ców i jednocześnie filarem dziecięcych oddziałów zakaźnych w Lublinie.

Doktor Krystyna Ważna była dla nas, lekarzy, niepodważalnym autorytetem, wzorem do naśladowania. Zawsze budziła podziw swoim entuzjazmem do pracy. Była nie tylko znakomitym diagnostą, ale wspaniałym człowiekiem, oddanym pracy i kochającym pracę. Ponad wszystko przedkładała dobro leczonych dzieci.

Wiedza medyczna, spokój, ogromna kultura osobista tworzyły znakomitą atmosferę współpracy.

Zawsze bardzo koleżeńska, lojalna, często służyła nam pomocą, wsparciem, radą. Była dobrym człowiekiem i dobrym lekarzem. Nie ma Jej z nami, ale pozostanie na zawsze w naszych sercach.

 

Lekarze Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Bożego w Lublinie

Dr Zofia Halina Śmigielska (1940-2009)

 

22 września 2009 roku odeszła od nas Zosia Halina Śmigielska – lekarz anestezjolog. Pożegnaliśmy Ją na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

Urodziła się w Lublinie i po ukończeniu z wyróżnieniem szkoły średniej rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim. Dyplom lekarza uzyskała w 1965 r. w lubelskiej AM. Po stażu wybrała bardzo młodą wtedy specjalizację – anestezjologię. Szkoliła się i pracowała pod okiem naszego mistrza, dr. Jana Chodnikiewicza, uzyskując w 1970 r. pierwszy, a w 1974 – drugi stopień specjalizacji.

Byliśmy wtedy dużą, anestezjologiczną rodziną, razem szkoliliśmy się, jeździliśmy na zjazdy, wspomagaliśmy się w pracy w salach operacyjnych. Od dr Zofii Śmigielskiej uczyliśmy się sztuki anestezjologii. Była dla nas wzorem lekarza, dla którego praca jest zawsze na pierwszym planie.

Prawie całe życie zawodowe była związana z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii PSK-4, z krótkimi przerwami na pracę w szpitalu onkologicznym i na kontrakcie w Libii.

Jako nauczyciel akademicki była ceniona przez studentów. Cieszyła się uznaniem współpracowników i kolegów innych specjalności.

Dr Zofia Śmigielska była członkiem współzałożycielem oddziału lubelskiego Towarzystwa Anestezjologów Polskich, w którym czynnie pracowała.

Niestety, w 1986 r. poważnie zachorowała. Jeszcze wielokrotnie wracała do pracy, ale w 1993 r. musiała przejść na rentę. Przez wiele lat prowadziła walkę o życie.

Do pracy podchodziła z pasją i entuzjazmem, emanowała energią i radością życia. I taką Ją zapamiętamy.

 

Koleżanki i koledzy anestezjolodzy