Jak kontrakty wpłyną na pensje lekarzy?

Jak kontrakty wpłyną na pensje lekarzy?

 

Dyrektorom szpitali Lubelszczyzny zadaliśmy pytanie: „Jak tegoroczne kontrakty z NFZ wpłyną na lekarskie pensje?” Część dyrektorów nie udzieliła odpowiedzi. Niektórym po prostu zabrakło odwagi, inni z powodu nieobecności i nawału pracy nie zdążyli w terminie odpowiedzieć.

Poniżej zamieszczamy uzyskane odpowiedzi, za które serdecznie dziękujemy.

 

Rezultaty negocjacji kontraktów z NFZ na rok 2010 nie dają podstaw do optymizmu, bowiem zgodnie z arbitralnie ustalonymi przez NFZ strukturą, cenami oraz wartością globalną na poziomie niższym o 6 mln od szacowanej ostatecznie wartości umów na rok 2009 wpłyną niewątpliwie na pogorszenie sytuacji finansowej szpitala. Naturalnym efektem takiego kontraktu będzie zmniejszenie możliwości płatniczych wymuszające konieczność działań restrukturyzacyjnych dla zbilansowania przychodów i kosztów.

W sytuacji zmniejszonych środków finansowych szpital nie jest w stanie zrealizować rozpoczętego planu wprowadzenia motywacyjnego systemu zatrudniania i wynagradzania, opartego na kontraktach indywidualnych oraz premiach zadaniowych.

Szpital nie będzie w tym roku dysponował środkami, które mógłby przeznaczyć na zwiększenie poziomu wynagrodzeń nawet w formie zachęt powiązanych bezpośrednio z realizowanymi zadaniami, pobudzającymi do efektywniejszej i bardziej wydajnej pracy. Konstrukcja kontraktu na 2010 rok w kontekście braku płatności za tzw. nadwykonania w ostatnich dwóch latach ma charakter zdecydowanie demotywujący, gdyż szpital nie jest zainteresowany zwiększeniem liczby wykonywanych świadczeń, a tym samym bezcelowe staje się ekonomiczne stymulowanie pracowników do wzmożonego wysiłku. Mam nadzieję, że w trakcie roku dojdzie do renegocjacji zawartego kontraktu, chociaż doświadczenia z lat ubiegłych nie dają podstaw do optymizmu.

Marian Przylepa
– SPSK 4 w Lublinie

 

Brak jakichkolwiek możliwości zwiększenia płac. Obecna sytuacja będzie wymuszała działania zmierzające do ograniczeń wydatków związanych z płacami.

Adam Borowicz
– SPSK 1 w Lublinie

 

Wysokość tegorocznych kontraktów niestety negatywnie wpłynie na wynagrodzenia lekarzy. Zdaję sobie sprawę, że nie powinno tak być, że lekarz rezydent zarabia więcej od swojego mistrza, czyli lekarza, który go szkoli. W obecnej sytuacji jednak nie stać mnie na podwyższenie płac. Obawiam się również, że w drugim półroczu mogą być jeszcze niższe wartości kontraktu. W naszym szpitalu istnieje dodatkowy problem z obsadą dyżurów lekarskich. Będę zmuszona wprowadzić równoważny czas pracy, co nie pozostanie bez wpływu na płace lekarzy. Namawiam lekarzy do przechodzenia na kontrakty. Mam nadzieję, że uda nam się wypracować jakieś porozumienie.

Mirosława Borowiec
– Szpital Kolejowy w Lublinie

 

Kontrakt na 2010 r. nie spowoduje obniżenia pensji lekarzy pracujących w szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie, ale nie możemy myśleć o ich wzroście. Jest to kontrakt przetrwania w trudnej sytuacji finansowej kraju, a co za tym idzie i naszego województwa. Mogę z całą stanowczością stwierdzić, że na pewno nie będzie miał wpływu na jakość świadczonych usług dla pacjentów. Mam nadzieję, że zmieniany w 2010 r. regulamin wynagradzania w naszym szpitalu pozwoli przy lepszym kontrakcie na 2011 r. na regulację wynagrodzeń w niezbyt odległej perspektywie.

Jacek Solarz
– SPSW im. Jana Bożego w Lublinie

 

W Zamojskim Szpitalu Niepublicznym jest zatrudnionych w sumie 54 lekarzy, w tym 8 lekarzy kontraktowych. Lekarze kontraktowi stanowią uzupełnienie kadry wysokospecjalistycznej szpitala, zgodnie z wymogami NFZ. Stawki, które zostały im zaproponowane w roku bieżącym są takie same, jak w roku ubiegłym. Płace całego personelu szpitala, bez względu na formę zatrudnienia, ze względu na zmniejszenie kontraktu z NFZ o ok. 1% w stosunku do 2009 r. (całości szpitala), są zamrożone na cały 2010 r. – minimum na I półrocze, jak jest podpisany kontrakt szpitala. Co będzie w II półroczu tego nie wie nikt. Moja decyzja została zaaprobowana przez działające w szpitalu związki zawodowe („Solidarność” oraz OZZL), jak też radę pracowniczą. Nie przewiduję również redukcji etatów personelu lekarskiego, wręcz przeciwnie, pilnie zatrudnię minimum 4 specjalistów (hematolog, pulmonolog, lekarz medycyny paliatywnej, radiolog). Lekarze kontraktowi również zgodzili się na zamrożenie swoich stawek godzinowych.

Krzysztof Tuczapski
– prezes Zarządu ZSzN

 

W związku z tym, że tegoroczny kontrakt jest na poziomie roku 2009, pensje lekarzy pozostaną bez zmian. Nie przewiduję obniżenia ani wzrostu wynagrodzeń.

Piotr Matej
– SP ZOZ w Krasnymstawie

 

Pod koniec ubiegłego roku, na skutek ograniczeń w przyjęciach pacjentów (z powodu przekroczenia o 30% podpisanego kontraktu z NFZ), w poradniach specjalistycznych działających przy WSzS w Białej Podlaskiej, w których przyjmują lekarze „oddziałowi”, zostało wstrzymane wypłacanie im premii. Biorąc pod uwagę wysokość zobowiązań uzgodnionych z NFZ, ten stan utrzyma się nadal. Wysokość pensji lekarskich nie ulegnie zmianie.

Dariusz Oleński – Woj. Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

 

Notował Marek Derkacz