Wybrani!

Wybrani!

 

 Okręgowa Rada Lekarska ma nowego prezesa. Został nim Janusz Spustek, wybrany 5 grudnia 2009 roku w czasie XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Lublinie. O fotel prezesa ubiegało się jeszcze dwóch kandydatów.

Nie obyło się bez emocji.

Już na początku zjazdu, w którym uczestniczyło 165 delegatów (na 187 wybranych w VI kadencji), zaraz po wyborze prezydium, którego przewodniczącym został Janusz Dubejko, z propozycją zmiany ustalonego wcześniej porządku obrad wystąpił Witold Fijałkowski.

– Uważam, że podejmując decyzje w tak ważnych wyborach jak dzisiaj, powinniśmy wysłuchać referatów programowych osób, które będą kandydować na stanowisko przewodniczącego okręgowej rady lekarskiej – apelował.

Ten wniosek nie wszystkim się spodobał. Ustępujący prezes ORL, Andrzej Ciołko wręcz zaprotestował: – Mamy głosować na kolegów, którym ufamy, którzy będą nas godnie reprezentować i bronić, a nie na programy, bo te często nakreśla sytuacja, bieżąca chwila. Programy mogą być przepiękne, nawet pisane wierszem, ale to są tylko obietnice – kontrował.

– Proszę państwa w punkcie 16 naszych obrad jest wyraźnie zaznaczone, że kandydaci mają się zaprezentować. To chyba oczywiste, że będą wtedy mówić o swoich programach i planach na przyszłość – wyjaśniała, studząc gorącą atmosferę Anna Zmysłowska.

Ostatecznie uzgodniono, że kandydaci, według ustalonego wcześniej porządku obrad, przedstawią swoje programy.

Zanim jednak doszło do tego punktu, zjazd wybrał komisję mandatową oraz komisję uchwał i wniosków, a także wysłuchał kadencyjnych sprawozdań: finansowego, Okręgowej Rady Lekarskiej, Komisji Rewizyjnej, Sądu Lekarskiego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Na koniec, po sprawozdaniu Okręgowej Komisji Wyborczej odbyło się głosowanie nad absolutorium dla ORL, które zostało udzielone, z jednym głosem wstrzymującym.

Koło godz. 14 rozpoczęła się najbardziej emocjonująca część zjazdu: zgłaszanie kandydatów na stanowiska prezesa ORL oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Obok kandydatury Janusza Spustka i Janusza Kleinroka, niespodziewanie pojawił się jeszcze jeden – Zenon Górniewski.

O urząd Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ubiegali się Janusz Hołysz i Mieczysław Orzeł.

Przed przystąpieniem do głosowania kandydaci (w porządku alfabetycznym) krótko, ale treściwie zaprezentowali swoje wizje przewodniczenia lubelskiemu samorządowi lekarskiemu w czasie VI kadencji samorządu.

Zenon Górniewski: – Jestem kandydatem z ostatniej chwili. Na moją decyzję ostateczny wpływ miał głos Jana Bojarskiego, mojego przyjaciela, który powiedział mi, że powinienem spróbować. W końcu, w samorządzie działam od wielu lat i mam doświadczenie.

Janusz Kleinrok: – Dzisiaj, po 30 latach pracy na uczelni chcę się poświęcić pracy w samorządzie. Chciałbym rozwijać szkolenia podyplomowe, które prowadzone by były przez powołany do tego ośrodek z radą programową.

Janusz Spustek: – Nie boję się śmiałych decyzji. Obecna sytuacja lekarzy wymaga reakcji samorządu. Chodzi tu o szkolenia, zarobki, brak gwarancji zatrudnienia, niskie emerytury i problemy z robieniem specjalizacji młodych lekarzy. We wszystkie te dziedziny samorząd powinien się aktywnie włączać.

Po autoprezentacji Janusza Hołysza i Mieczysława Orła – obaj podkreślali swoje doświadczenie – rozpoczęło się głosowanie. Na wyniki czekano do godz. 17, kiedy to komisja skrutacyjna ogłosiła nazwiska zwycięzców. Najwięcej głosów – 85 otrzymał Janusz Spustek; Janusz Kleinrok – dostał 49 głosów, a Zenon Górniewski – 29. Na Janusza Hołysza zagłosowało 94 delegatów, a na Mieczysława Orła – 67.

Kiedy emocje ostygły, zjazd do późnej nocy pracował jeszcze nad wyborem m.in. Okręgowej Rady Lekarskiej – wybrano 37 członków, a także 24 zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i 25 członków sądu lekarskiego, a także 5 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Wybrano też grupę 27 delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

Anna Augustowska

 

Janusz Spustek, lat 56, ordynator Oddziału Neurologii Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie jest doświadczonym działaczem samorządu lekarskiego, w którym pracuje od ponad 12 lat. W minionej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej.