Archiwum: styczeń 2010

Apele XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów LIL

Apele XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów LIL  Na wniosek Marka Stankiewicza zjazd przyjął trzy apele: • Apel do wszystkich organów Państwa Polskiego o zaprzestanie dyskryminowania ponad 2 mln mieszkańców województwa lubelskiego przy podziale środków na finansowanie opieki zdrowotnej. Takie zróżnicowanie

Wybrani!

Wybrani!    Okręgowa Rada Lekarska ma nowego prezesa. Został nim Janusz Spustek, wybrany 5 grudnia 2009 roku w czasie XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Lublinie. O fotel prezesa ubiegało się jeszcze dwóch kandydatów. Nie obyło się bez emocji. Już

Diagnoza wstępna

Diagnoza wstępna Składam podziękowania koleżankom i kolegom za wybór mnie na prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej. Mam nadzieję, że tych, którzy na mnie głosowali, utwierdzę w słuszności wyboru, a przeciwników przekonam do kierunku, jaki reprezentuję. Szczególnie trudne jest zetknięcie z programową nieufnością, cechą częstą i bardzo