Archiwum: 2009

Jak rodzić, to na Lubelszczyźnie

Jak rodzić, to na Lubelszczyźnie Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego jasno pokazują, że na Lubelszczyźnie umiera najmniej noworodków w Polsce – wskaźnik umieralności okołoporodowej za 2007 rok wynosi 6,8 promila na tysiąc urodzeń. To prawdziwy fenomen, bo tak niskie wskaźniki

Oddać ciało nauce

Oddać ciało nauce Lubelski Uniwersytet Medyczny dołączył do nielicznej grupy placówek w kraju, które realizują Program Świadomej Donacji. Uroczysta inauguracja programu odbyła się na początku stycznia. Towarzyszył jej pogrzeb 66-letniej Alicji Pasternak. Kobieta przed laty oddała swoje ciało na potrzeby

Złowrogie cienie współczesnej farmakoterapii

Złowrogie cienie współczesnej farmakoterapii Najczęstszym medycznym działaniem podejmowanym na co dzień przez większość lekarzy jest… oczywiście wypisywanie recept! Czynność, choć wydawałoby się banalnie prosta, to jednak wbrew powszechnym opiniom jest sztuką, której właściwe wykonywanie wymaga nie tylko ogromnej wiedzy, ale

Po lekkim liftingu

Po lekkim liftingu   19 września 2008 r. uległo zmianie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.10.2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Wprowadzone zmiany zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 170, poz. 1050 i weszły w życie z

Z obrad ORL

Z obrad ORL   Obrady ORL w dniu 17 grudnia 2008 r. poświęcone były omówieniu licznych bieżących problemów naszego środowiska. · Prezes LIL, Andrzej Ciołko poinformował o podpisaniu umowy z PZU na ubezpieczenie i doubezpieczenie lekarzy na 2009 rok. Umowa z

Wszyscy kochają dzieci

Wszyscy kochają dzieci Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej pod hasłem „Czy Polska kocha swoje dzieci?”, będącej częścią III Konferencji Specjalistycznych Towarzystw Pediatrycznych, środowisko lekarzy pediatrów wyraziło dość istotne zastrzeżenia do obecnego modelu opieki zdrowotnej nad dziećmi, stwierdzając m. in. że przeprowadzona

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia Lubelska Izba Lekarska zawarła z PZU S.A. umowę dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy obejmującą okres 1.01.2009 – 31.12.2009 na sumę gwarancyjną 25.000 zł w odniesieniu do każdego członka Izby.   Dodatkową częścią umowy jest oferta ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej skierowana

Przychodzi przedstawiciel medyczny do… lekarza

Przychodzi przedstawiciel medyczny do… lekarza Od 1 grudnia 2008 r. obowiązują prawne ograniczenia dotyczące m.in. sposobu przekazywania reklamy produktu leczniczego kierowanej do lekarzy przez przedstawicieli firm farmaceutycznych. Ograniczenia te zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r.

Daj się zmrozić czyli krioterapia

Daj się zmrozić czyli krioterapia   W Lublinie można już korzystać z zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej. Komorę do tego typu terapii uruchomił właśnie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.  Na refundowanie tych zabiegów zgodził się też NFZ. – To pierwsze w naszym mieście

Rok 2009 – rokiem wyborów do samorządu lekarskiego

Rok 2009 – rokiem wyborów do samorządu lekarskiego W bieżącym roku kończą swoją kadencję delegaci wybrani na Okręgowym Zjeździe Lekarzy w 2005 roku. Będziemy wybierać delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VI kadencji 2009-2013. W październikowym numerze „Gazety Lekarskiej” został przedstawiony