Stomatologia przydatna praktycznie

Stomatologia przydatna praktycznie

 

Kolejne edycje bezpłatnych kursów medycznych, których organizatorem jest Lubelska Izba Lekarska, odbyły się 6 i 13 listopada w Collegium Maius UM przy ul. Jaczewskiego w Lublinie.

Kurs z 6 listopada br. rozpoczął się nietypowo. Przewodnicząca lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego prof. Katarzyna Różyło wręczyła prof. Januszowi Kleinrokowi Złotą Odznakę PTS.

– Odznaka jest przyznawana za wybitną działalność organizacyjną i naukową. Muszę przyznać, że dzieje się to niezwykle rzadko, a kandydat, który do takiego wyróżnienia pretenduje, jest bardzo dokładnie „sprawdzany” przez ogólnopolskie władze naszego towarzystwa – mówiła prof. Katarzyna Różyło, która również została w tym roku uhonorowana Złotą Odznaką PTS.

Po uroczystości wręczenia odznaki rozpoczął się kurs, w którym uczestniczyło ponad 300 lekarzy dentystów z całego regionu. Szkolenie poświęcone było stomatologii praktycznej. Wśród poruszanych zagadnień prof. Maria Kleinrok mówiła o rozpoznawaniu dysfunkcji narządu żucia, a dr Marek Pryliński omówił estetyczne aspekty przedniego odcinka łuku zębowego i przedstawił projektowanie mostów adhezyjnych i zasady opracowania zębów filarowych. Na zakończenie szkolenia słuchacze zapoznali się z zasadami dezynfekcji i sterylizacji w gabinetach stomatologicznych. Dr Ewa Stodółkiewicz poruszyła problem stanów zagrożenia życia, jakie mogą wystąpić w gabinecie stomatologicznym.

13 listopada br. odbyła się trzecia część kursu poświęcona głównie prawnym aspektom obowiązków lekarza i praw pacjenta. Ostatnia część szkoleń, która odbędzie się 12 grudnia będzie obowiązkowym kursem BHP. – W tym roku LIL zorganizowała cztery edycje kursów lekarskich i oczywiście planujemy ich kontynuację w przyszłym roku – mówi prof. Janusz Kleinrok, kierownik naukowy kursów. – Chcielibyśmy, aby pieniądze uzyskane ze wzrostu składki członkowskiej – chodzi o 10 zł – były przeznaczane na organizowanie szkoleń.

AA