Lekarski kalejdoskop

   LEKARSKI KALEJDOSKOP   

>>FOTO <<

Po meble i igły do gabinetu

Pierwsze Lubelskie Targi Medyczne LUBMED 2009 odbyły się w centrum targowo-wystawienniczym przy ul. Dworcowej w dniach 9-10 października. Impreza adresowana była głównie do dyrektorów i menedżerów szpitali i przychodni zdrowia, a także do pracowników ochrony zdrowia. W czasie targów można było nie tylko obejrzeć ofertę kilkudziesięciu wystawców – np. wzo-rowo wyposażony gabinet lekarza rodzinnego, ale także wziąć udział w konferencji medycznej i wysłuchać wykładów m.in. prof. Małgorzaty Szczerbo-Trojanowskiej, prof. Jana Kotarskiego czy prof. Grzegorza Wallnera. Udział w konferencji był premiowany punktami edukacyjnymi.

Rośnie 12 sal operacyjnych

Uroczystym wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę nowoczesnego budynku, w którym znajdzie się 12 sal opera-cyjnych, w połowie września uczczono 45-lecie szpitala klinicznego przy ul. Jaczewskiego w Lublinie. Nowy obiekt, którego koszt szacuje się na ok. 48 mln zł, powinien być oddany do użytku już w 2012 roku.

Wstęgi przecięte – Zakaźna na nowym

Oficjalne otwarcie Kliniki Chorób Zakaźnych, która przeprowadziła się z ul. Biernackiego do nowoczesnego budynku przy ul. Staszica, odbyło się 30 września, chociaż pierwszych pacjentów klinika przyjęła już w sierpniu. Powstanie nowego budynku dla kliniki chorób zakaźnych pochłonęło ok. 17 mln zł, a wyposażenie blisko 3 mln zł. Klinika dysponuje 38 łóżkami rozmieszczonymi w jedno- i dwuosobowych salach. Kliniką kieruje prof. Roma Modrzewska.

Strażacy ćwiczyli w centrum onkologii

Ewakuację pacjentów i pracowników – część z nich zjeżdżała z wyższych kondygnacji w specjalnym koszu – szybko i wzo-rowo przeprowadzili w części budynków Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej strażacy odbywający specjalistyczne ćwiczenia. Akcja tego typu w szpitalu onkologicznym odbyła się po raz pierwszy i przebiegła wyjątkowo sprawnie.

Szczepić, aby chronić

Ruszyła kampania edukacyjna „Nie dla meningokoków”, organizowana przez Fundację „Aby żyć”. Celem akcji jest prze-ciwdziałanie rosnącej liczbie zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową w Polsce. Kampanii, która odbyła się też w Lublinie, towarzyszy serwis internetowy www.meningokoki.info.pl, gdzie można znaleźć informacje dotyczące najczęstszych dróg zakażenia, grup ryzyka, typowych objawów, przebiegu choroby, a także wirtualną poradnię, w której można zadać pyta-nie lekarzowi i otrzymać kompleksową informację, dotyczącą zakażenia lub szczepień profilaktycznych.

Św. Łukasz – patron lekarzy

W niedzielę 18 października, w dniu św. Łukasza Ewangelisty – patrona lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i wszystkich pracowników ochrony zdrowia – odprawiona została uroczysta msza święta w lubelskiej Katedrze. – Święto patronalne to dobry dzień, aby poruszyć problemy, z którymi borykają się lekarze, ale także dobry moment, by po-dziękować za wszelkie łaski i pomodlić się za ludzi, którzy opiekują się chorymi – podkreślał archidiecezjalny duszpasterz służ-by zdrowia, ks. Wojciech Iwanicki. Mszy w intencji pracowników służby zdrowia przewodniczył bp. Mieczysław Cisło.

Nowy rok nauki

Ponad 6 i pół tysiąca studentów Uniwersytetu Medycznego – 1,5 tysiąca spośród nich to studenci pierwszego roku – zain-augurowało nowy rok akademicki 2009/2010. Uroczystość odbyła się 1 października w Collegium Maius. Poprzedziła ją msza święta celebrowana przez abp. Józefa Życińskiego. Wykład inauguracyjny „Jan Paweł II – lekarz dusz” wygłosił prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – prezes Polskiego Towarzy-stwa Lekarskiego. Lubelski uniwersytet posiada też anglojęzyczny Wydział Lekarski, na którym kształci się ponad pół tysiąca studentów z po-nad 40 krajów.