Wiedza praktycznie użyteczna

Wiedza praktycznie użyteczna

 Blisko 330 lekarzy dentystów z całego regionu wzięło udział w pierwszej części kursów medycznych, których organizatorem jest Lubelska Izba Lekarska.

Kurs poświęcony stomatologii praktycznej odbył się 8 października w Collegium Maius UM przy ul. Jaczewskiego w Lublinie.

– W tym roku LIL organizuje cztery edycje kursów lekarskich. Dwie pierwsze adresowane są do dentystów; dwie kolejne już do wszystkich lekarzy – mówi prof. Janusz Kleinrok, kierownik naukowy kursów. – Uznaliśmy, że pieniądze uzyskane ze wzrostu składki członkowskiej – chodzi o 10 zł – będą przeznaczane na organizowanie szkoleń. Chcę tu podkreślić, że 50% kosztów tego przedsięwzięcia refunduje Naczelna Izba Lekarska.

Październikowy kurs miał trzech wykładowców.

Prof. Tadeusz Bączkowski z Warszawy swoje dwa wykłady przeznaczył dla lekarzy, którzy wykonują protezy całkowite.
Mówił o metodach ustalania i rejestracji wzajemnej relacji szczęki i żuchwy w leczeniu bezzębia, a także o wyciskach anatomicznych i czynnościowych w leczeniu całkowitych braków uzębienia. Szczegółowo przedstawił różne rodzaje wycisków pobieranych przy ustach otwartych i zamkniętych. Dla słuchaczy niezwykle interesujące okazało się omówienie nowych technik dostosowania łyżek indywidualnych do warunków anatomo-fizjologicznych pacjenta.

– To był ważny wykład, bo to właśnie na złe wykonanie protez najczęściej skarżą się pacjenci z Lubelszczyzny – wyjaśniał prof. Kleinrok.

Dr Krzysztof Niewiadomski w wykładzie pt. Nanotechnologia w stomatologii omówił jedną z najnowocześniejszych i dynamicznie rozwijających się dziedzin, która ma wręcz nieograniczone możliwości. – Według oceny naukowców do 2015 roku nanotechnologia zastąpi stomatologię klasyczną – mówił dr Niewiadomski.

Na zakończenie kursu z wykładem Zarządzanie czasem w praktyce stomatologicznej wystąpił lek. stom. Mariusz Wilk. – Ustalenie zasad pracy oraz kompetencji poszczególnych osób związanych z funkcjonowaniem gabinetu stanowi klucz do wydajnej pracy i satysfakcji pacjentów, a w konsekwencji poprawia bilans ekonomiczny praktyki – mówił Wilk.

Kolejna edycja kursu, która odbędzie się 6 listopada, także będzie poświęcona problemom stomatologii praktycznej. Zostaną w nim poruszone m.in. następujące tematy: rozpoznawanie dysfunkcji narządu żucia; estetyczne aspekty przedniego odcinka łuku zębowego; dezynfekcja i sterylizacja w gabinetach stomatologicznych.

13 listopada br. odbędzie się trzecia część kursu, poświęcona głównie prawnym aspektom obowiązków lekarza i praw pacjenta. Grudniowa, ostatnia część szkoleń będzie obowiązkowym kursem BHP.         aa