Tablica katyńska

Tablica katyńska

W roku ubiegłym, Andrzej Ciołko, prezes LIL zgłosił projekt, aby ufundować tablicę upamiętniającą lekarzy z przedwojennej Lubelsko-Wołyńskiej Izby Lekarskiej, którzy zostali zamordowani przez sowieckich zbrodniarzy w Katyniu, Starobielsku, Charkowie, Miednoje. Było to możliwe do wykonania na podstawie źródłowej publikacji L. Kowieskiego „Lista katyńska oficerów lekarzy członków Izby Lekarskiej Lubelskiej”. Na jednym z posiedzeń ORL powołano zespół do realizacji tego projektu w składzie: Andrzej Ciołko, Maria Dura, Witold Fijałkowski. Maria Jakubowska, Janusz Spustek. Przewodniczącym zespołu wybrano Andrzeja Nowińskiego, który z olbrzymim zaangażowaniem zajął się realizacją projektu i nawiązaniem bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami rodzin katyńskich.

 

30 września 2009 roku, na spotkanie z członkami Okręgowej Rady Lekarskiej. i uroczyste odsłonięcie tablicy przybyły wraz z rodzinami córki zamordowanych w Katyniu lekarzy: dr Barbara Biernacka, córka mjr. dr. Józefa Skrobiszewskiego, lekarza internisty z Hrubieszowa, dr Irena Karczewska, córka kpt. dr. Rudolfa Kochlöffela, lekarza internisty z Lublina oraz Anna Bąbol i Krystyna Skalska, córki płk. dr. Bolesława Błażejewskiego, ginekologa-położnika, szefa sanitarnego, utworzonej 5 września 1939 r. Armii „Lublin”.

Otwierając uroczyste spotkanie, Andrzej Ciołko, prezes LIL powiedział m.in.: „Tablica poświęcona oficerom lekarzom, członkom Izby Lekarskiej Lubelskiej to tablica szczególna. Zostały na niej upamiętnione nazwiska 62 lekarzy, członków przedwojennej Izby Lekarskiej, którzy żyli i pracowali w trzech województwach: lubelskim, wołyńskim i poleskim, a którzy w 1939 r., często jako ochotnicy, podjęli obowiązek obrony śmiertelnie zagrożonej Ojczyzny. Zapłacili za wierność i przywiązanie do swojego kraju najwyższą cenę. Podzielili tragiczny los tysięcy polskich oficerów pojmanych w sowiecką niewolę i skrytobójczo zamordowanych. Tablica poświęcona lekarzom, ofiarom sowieckiego ludobójstwa jest hołdem złożonym przez nas, lekarzy współcześnie żyjących, naszym kolegom, którzy zostali zamordowani na Wschodzie, przede wszystkim w Katyniu i Charkowie. To także zapis dramatycznego fragmentu historii lubelskiego samorządu lekarskiego. Lubelska Izba Lekarska AD 2009 pragnie, by pamiętać o tych, którzy zginęli za wartości, będące dla nich wartościami nadrzędnymi, by byli wzorem dla współczesnych i tych, którzy po nas tworzyć będą rzeczywistość. Zbrodnia katyńska ma jednak wymiar bardzo osobistego dramatu i tragedii każdego z pomordowanych, lecz również ich rodzin latami oczekujących z niespełnioną nadzieją na ich powrót.

Tablica, która w dniu dzisiejszym zostanie odsłonięta w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej nie powstałaby bez niezwykłej pasji i benedyktyńskiej pracy naszego kolegi, lekarza i historyka, wielkiego patrioty, doktora Ludwika Kowieskiego. On to bowiem w mrówczej pracy zebrał informacje na temat pomordowanych lekarzy, oficerów.

Danuta Malonowa – prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Rodzina Katyńska: – To piękna inicjatywa Lubelskiej Izby Lekarskiej, bo my musimy pamiętać o tych ofiarach Katynia. Polscy lekarze, tak ofiarnie walczyli o życie innych, a tymczasem ich nikt nie potrafił uratować. Straciliśmy elitę inteligencji II Rzeczpospolitej. Nasze Stowarzyszenie od lat walczy o odkłamanie historii o tych zamordowanych, buduje pomniki, tablice pamiątkowe.

Odsłonięcia tablicy dokonał Andrzej Ciołko, prezes LIL, w asyście Danuty Malonowej i Ludwika Kowieskiego.

Jerzy Jakubowicz