Szpitale najlepsze i dobre

Ranking szpitali 2009

Szpitale najlepsze i dobre

 Ranking przygotowany na zlecenie „Rzeczpospolitej”, mający wyłonić najlepsze szpitale w Polsce, przygotowało, już po raz szósty, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jednostka podlegająca Ministerstwu Zdrowia.

Najlepszym szpitalem na Lubelszczyźnie – znalazł się w pierwszej dziesiątce 100 szpitali w Polsce – jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Zamościu, który w najnowszym ogólnopolskim rankingu szpitali przygotowanym przez „Rzeczpospolitą” zajął ósme miejscu w kraju. Zamojski szpital może poszczycić się doskonałą kadrą medyczną. Pracują tu specjaliści ściągnięci z całego regionu, ale i z innych województw. Teraz szpital, który w ciągu ostatnich 10 lat aż trzykrotnie zwiększył kontrakt z NFZ, chce utworzyć centrum onkologii dla wschodniej części kraju; za 5 mln zł kupuje też rezonans magnetyczny, który ruszy jeszcze w tym roku.

Drugim szpitalem z Lubelszczyzny, który znalazł się w ogólnopolskim zestawieniu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, który zajął 14. miejsce. Dużo dalej za nimi uplasowały się w rankingu szpitale kliniczne z Lublina: SPSK nr 4 przy ul. Jaczewskiego na 26. miejscu, a DSK przy ul. Chodźki na 27. Szpital Kliniczny nr 1 przy Staszica uplasował się na 37. miejscu. W setce najlepszych placówek znalazły się także szpital z Międzyrzeca (45. miejsce), SPZOZ z Łukowa (73. miejsce).

W rankingu uczestniczą tylko szpitale, które prowadzą procedury zabiegowe, placówki zarówno publiczne jaki i niepubliczne oraz monospecjalistyczne. Ranking ocenia trzy sfery działań. Po pierwsze – zarządzanie, czyli m.in. wymogi sanitarne, infrastrukturę, inwestycje i konserwację sprzętu medycznego, a także informatyzację. Po drugie, jakość opieki – tu liczą się certyfikaty jakości i akredytacje, a także działalność zespołu monitorującego bezpieczeństwo pacjenta. Po trzecie – jakość opieki nad pacjentem, w której ocenia się m.in. warunki na salach operacyjnych i szpitalnych, kwalifikacje i wykształcenie kadry.

Natomiast w osobnym rankingu dziesięciu najlepszych szpitali tylko z Lubelszczyzny zakwalifikowano, oprócz wymienionych, także SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim, SPZOZ w Radzyniu Podlaskim, szpital MSWiA przy ul. Grenadierów w Lublinie oraz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

W rankingu szpitali niepublicznych nie znalazła się ani jedna placówka z Lubelszczyzny.      aa