Geriatra potrzebny od zaraz

Listy

 

Geriatra potrzebny od zaraz

Jestem jedną z ponad 410 tysięcy osób w okresie tzw. późnej dojrzałości w województwie lubelskim. Stykam się też z wieloma takimi osobami z racji udziału w pracach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Centrum Aktywizacji Seniorów, prowadzonym przez wolontariuszy tegoż uniwersytetu.

Osoby starsze narzekają, zresztą jak prawie wszyscy, na organizację opieki zdrowotnej. Nie muszę powtarzać, że brak specjalistów geriatrów bardzo utrudnia leczenie tej grupy. Rygory NFZ jednakowo traktują pacjentów w różnym wieku. Czas, który lekarz rodzinny może poświęcić choremu w poradni, wynosi ok. 15 minut. To stanowczo za krótko dla tej grupy pacjentów. Trzeba pamiętać, że w podeszłym wieku pacjenci cierpią na kilka chorób jednocześnie. Lekarz rodzinny nie powinien być tylko „rozdzielcą skierowań” do specjalistów (zresztą często na prośbę chorego), ale powinien mieć do swojej pomocy wyznaczonych specjalistów i tak, jak było dawniej w zwyczaju, konsultować wspólnie swojego chorego. Dla ludzi w podeszłym wieku optymalne byłoby leczenie przez jednego lekarza w jednej znanej poradni, czasami pod kontrolą specjalisty, a nie jak dziś w pięciu poradniach specjalistycznych, między którymi nie ma przepływu informacji. Lekarz rodzinny o tych konsultacjach wie niewiele lub w ogóle nic. Może to się poprawi przy komputeryzacji poradni?

Drugą sprawą jest edukacja chorych, cierpiących na przewlekłe choroby takie jak cukrzyca, astma, stwardnienie rozsiane – bardzo ważna, ale nie zawsze dostępna dla osób niepełnosprawnych, szczególnie ruchowo. Często więc wyjaśnienia co do stosowania leków, odżywiania, trybu życia również spada na lekarza rodzinnego, który nie jest w stanie należycie wywiązać się z tego zadania. W tym powinien go zastąpić geriatra.

Czternastu lekarzy geriatrów w naszym województwie, brak łóżek i nieliczne przychodnie to wielkie utrudnienie nie tylko dla pacjentów, ale również dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Geriatra dla ludzi starszych, tak jak pediatra dla dzieci, powinien kierować leczeniem, konsultacjami, profilaktyką i edukacją. Dziś ok. 50% ludzi w podeszłym wieku leczy się niewłaściwie. Dlatego jedynym wyjściem są poradnie geriatryczne, które powinny ułatwić leczenie i opiekę nad tak obecnie liczną grupą seniorów.

Biruta Fąfrowicz