„Polka” na Lubelszczyźnie

"Polka” na Lubelszczyźnie

 

Niemal 100 dziennikarzy z całej Polski, zajmujących się ochroną zdrowia, uczestniczyło w zorganizowanej już po raz ósmy przez  Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia, Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie”. Hasło przewodnie tegorocznej „Polki” brzmiało: „Jakość życia kobiety = jakość zdrowia rodziny”.

Tym razem konferencja nie odbyła się, tak jak zwykle, w czasie podróży promem po Bałtyku i zwiedzania nadbałtyckich miast, ale całkowicie na lądzie: w Zamościu i Lublinie (gdzie włączyła się w obchody XXX-lecia PTG), a także we Lwowie.

Ta największa w kraju akcja edukacyjna dla mediów trwała od 16 do 20 września. I jak zwykle, miała niezwykle ciekawy i bardzo wszechstronny program. Wykłady prezentowane dziennikarzom przez niemal 30 ekspertów dotyczyły bardzo wielu dziedzin z ochrony zdrowia, a poruszane tematy obejmowały zarówno politykę zdrowotną, jak i czysto medyczne prezentacje nowych trendów w leczeniu i profilaktyce.

„Co warto wiedzieć o lekach generycznych”, „Koszyk świadczeń gwarantowanych – mity i prawda”, „Inwestycja w zdrowie dziecka – dlaczego warto korzystać ze szczepień zalecanych”, „Antykoncepcja awaryjna w Polsce i na świecie”, „Zagłodzić raka – terapie celowane w walce z rakiem nerki”, to tylko kilka z kilkudziesięciu wykładów, jakie zostały zaprezentowane w czasie konferencji.

– Dla mnie wyjątkowo interesujący był wykład prof. Barbary Skrzydło-Radomańskiej z Kliniki Gastroenterologii w Lublinie o leczeniu zgagi, a także dr. Mirosława Dąbkowskiego z Kliniki Psychiatrii w Toruniu o ADHD dzieci i dorosłych – mówiła jedna z warszawskich dziennikarek, która uczestniczyła w „Polce”.

Powstałe w 2001 roku Stowarzyszenie „Dziennikarze dla zdrowia” skupia ok. 100 dziennikarzy medycznych reprezentujących prasę, radio i telewizję z całego kraju.

– To jedyne w Polsce zrzeszenie dziennikarzy, zajmujących się określoną tematyką. Poprzez organizację konferencji, szkoleń, a także wzajemne ułatwianie sobie kontaktów z autorytetami, zrzeszenie działa przede wszystkim dla dobra odbiorców. Bardzo zależy nam, aby media były wyedukowane, aby wiedza przekazywana czytelnikom była jak najbardziej wiarygodna i rzetelna – mówiła Ewa Dux-Prabucka, przewodnicząca stowarzyszenia.

Na zakończenie tegorocznej „Polki”, jej uczestnicy wyjechali na dwa dni do Lwowa, gdzie dominował program turystyczny, ale odbyło się też spotkanie z przedstawicielami instytucji zarządzających służbą zdrowia na Ukrainie.        aa