Szpital przechodzi niezbędną modernizację

Szpital przechodzi niezbędną modernizację

 

z Adamem Borowiczem, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
rozmawia Jerzy Jakubowicz

 

• Infrastruktura PSK Nr 1 jest delikatnie mówiąc dość wyeksploatowana.

– Tak, potrzebne są znaczne środki finansowe na dostosowanie pomieszczeń, a także wyposażenie w sprzęt zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej wymaganiami sanitarno-technicznymi. Na modernizację naszych jednostek potrzebujemy około 65 mln zł. Opracowany przez nas program został złożony do organu założycielskiego, a następnie przesłany do ministerstwa zdrowia. Czekamy na pozytywne decyzje, a na razie prowadzimy prace w oparciu o posiadane niepełne fundusze.

 

• Wiele remontów jest już w toku.

– W ostatnim czasie przeprowadziliśmy kapitalny remont w Klinice Psychiatrii, częściowy w Klinice Okulistycznej, gdzie musimy jeszcze wymienić okna, wyremontować dach i odnowić elewację. W specjalistycznych poradniach przyklinicznych, dzięki powiększeniu ich powierzchni, możliwe było zwiększenie liczby udzielanych świadczeń. Utworzony został nowoczesny Bank Tkanek Oka. Po przeprowadzonych remontach warunki leczenia i pobytu pacjentów oraz dostęp do kompleksowej, nowoczesnej terapii, zwłaszcza pacjentów z chorobami onkologicznymi, hematologicznymi, układu krążenia, układu pokarmowego oraz ze skomplikowanymi i złożonymi następstwami urazów i wypadków poprawią się zdecydowanie.

 

• Na co zostaną przeznaczone otrzymane fundusze unijne?

– Za 31,5 mln zł z programu Infrastruktura i Środowisko zamierzamy dostosować zaplecze diagnostyczno-lecznicze najbardziej obleganych przez chorych klinik: Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologii i Nowotworów Układu Pokarmowego, Ginekologii Onkologicznej oraz Położnictwa i Patologii Ciąży. W tych klinikach gruntowny remont mają przejść sale operacyjne i pooperacyjne. Nie można było już dłużej zwlekać z ich modernizacją. Sale operacyjne będą też doposażone w nowy sprzęt i aparaturę medyczną. Przy okazji remontu zaadaptowane zostaną również pomieszczenia na potrzeby pracowni badań endoskopowych przewodu pokarmowego, a także odnowiona zostanie zewnętrzna elewacja budynku.

 

• Ma powstać dzienny oddział chemioterapii dla pacjentów onkologicznych.

– W części dawnych pomieszczeń po zlikwidowanej Klinice Rozrodczości i Andrologii, również z funduszów unijnych, jeszcze w tym roku, ma powstać dzienny oddział chemioterapii dla pacjentów onkologicznych, leczonych w naszych klinikach i poradniach. Jego uruchomienie jest niezwykle potrzebne, bo liczba chorych na raka rośnie w zastraszającym tempie. Dotychczas chorzy często otrzymywali leki w kroplówkach, siedząc na krzesłach w korytarzu. Na szczęście, stan zdrowia wielu chorych nie wymaga przy stosowaniu chemioterapii dłuższego pobytu w szpitalu. Oddział ten umożliwi zgłaszanie się pacjentów tylko na czas podawania leków. Z tej formy terapii będą korzystać przede wszystkim pacjenci hematoonkologii, chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, ginekologii onkologicznej i ginekologii, gastroenterologii i nowotworów układu pokarmowego.

 

• Klinika Chorób Zakaźnych już przeniosła się do nowych pomieszczeń.

– Chociaż dotychczasowe pomieszczenia Kliniki Chorób Zakaźnych mogły się wydawać dobre, to jednak nie spełniały one wszystkich norm unijnych. Nasza obecność w Unii Europejskiej wymaga dostosowania warunków leczenia i sprzętu do standardów unijnych, zwłaszcza w takiej specyficznej specjalności jak choroby zakaźne. Takie zmiany są zgodne z interesem zdrowotnym społeczeństwa. Na urządzenie tej kliniki poszła znaczna część naszych środków z funduszów unijnych. Klinika otrzymała własną izbę przyjęć z podjazdem dla karetek. Przygotowano niezbędną część diagnostyczno-zabiegową z pracownią rtg, salą do endoskopii, laboratorium. Mamy 15 dwuosobowych nowoczesnych sal dla chorych, 8 izolatek oraz 2 sale (dwuosobowe) intensywnego nadzoru medycznego. Sale mają klimatyzację oraz śluzy sanitarne. Uroczyste otwarcie Kliniki odbyło się 30 września 2009 roku.