Zabraknie pieniędzy na hemodializy?

Zabraknie pieniędzy na hemodializy?

 

Nefrolodzy i operatorzy stacji dializ obawiają się, że w budżecie na przyszły rok Narodowy Fundusz Zdrowia „obetnie” pieniądze na hemodializy. Już teraz ich brakuje – operatorzy stacji dializ dokładają do zabiegów. Dalsze ograniczanie środków może spowodować konieczność zmniejszenia liczby przyjmowanych pacjentów lub pogorszenie standardu ich leczenia.

22.09.2009 w Lublinie, na zaproszenie Nefron Sekcji Nefrologicznej Izby Gospodarczej Medycyna Polska, spotkali się operatorzy stacji dializ z całego województwa. To pierwsze w Polsce spotkanie konsultacyjne operatorów stacji dializ. – Czy ponowne problemy z kontraktowaniem dializ mają wzbudzać niepokój pacjentów i niepewność odpowiedzialnych za leczenie zespołów medycznych stacji dializ? – pytał prof. Wojciech Załuska, wojewódzki konsultant w dziedzinie nefrologii. – Czas leci, a nikt nie wie, ile pieniędzy NFZ chce przeznaczyć na leczenie pacjentów z niewydolnością nerek. Jak na razie, dochodzą do nas tylko informacje o ograniczaniu budżetów – dodaje prof. Załuska. Minister zdrowia, Ewa Kopacz odmówiła podpisania planu finansowego, przygotowanego przez NFZ na przyszły rok, równolegle pojawił się drugi – poselski – projekt planu.

Niepewność zwiększa także klasyfikacja wydatków: dotąd dializy finansowane były z działu „świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane” (SOK), a w rozporządzeniu ministerstwa zdrowia pojawiają w dziale „ambulatoryjna opieka specjalistyczna”. Wszystko to pogłębia niepokój operatorów stacji i pacjentów.