Siła Porozumienia Lubelskiego

Siła Porozumienia Lubelskiego

 

Powstałe we wrześniu Porozumienie Lubelskie, skupiające szpitale z kilku regionów Polski: Lubelszczyzny, Warmi i Mazur, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego, domaga się jak najszybszego spotkania z ministrem Michałem Boni i premierem Donaldem Tuskiem. Członkowie Porozumienia chcą omówić sprawę finansowania służby zdrowia i znaleźć wyjście z trudnej sytuacji tak, aby nie pogłębiać podziału na Polskę „A”i Polskę „B”.

– Informacja o polepszeniu finansowania leczenia w biedniejszych regionach w wyniku zmiany algorytmu to mydlenie oczu – mówił 9 września w Lublinie, w czasie konferencji prasowej, Dariusz Hankiewicz, jeden z sygnatariuszy Porozumienia, dyrektor szpitala w Radzyniu Podlaskim i przewodniczący Konwentu Szpitali Powiatowych Województwa Lubelskiego.

Sejmowa komisja zdrowia 3 września br. przyjęła projekt ustawy zmieniającej tzw. algorytm, na mocy którego dzielone są pieniądze na leczenie w poszczególnych województwach. Nowa wersja algorytmu ma spowodować lepsze finansowanie najbiedniejszych województw, które wcześniej, w wyniku tzw. kryterium dochodowości, dostawały mniej pieniędzy na leczenie. Już następnego dnia, 4 września, niezadowoleni z tej wersji algorytmu przedstawiciele świadczeniodawców z najmniej zamożnych regionów kraju podpisali deklarację o utworzeniu Porozumienia Lubelskiego.

Jak mówią jego członkowie, nowy algorytm to zmiana kosmetyczna: bogatsze regiony będą finansowane na poziomie tegorocznym, a biedniejsze, np. Lubelszczyzna dostanie zaledwie o 20 mln zł więcej. – Bogatsi będą mieli więc zerowy wzrost, natomiast u nas będzie on symboliczny. Nadal nie mamy też zapłaconych nadwykonań za ubiegły i ten rok – tłumaczył Dariusz Hankiewicz, zapowiadając w imieniu Porozumienia wystąpienia w tej sprawie, najpierw o zawieranie z NFZ ugód przedsądowych, a jeśli te nie zostaną sfinalizowane, wstępowanie na drogę sądową. Co do algorytmu to, jak twierdzi Hankiewcz, w pierwszej kolejności należy policzyć, ile pieniędzy przypada na jednego obywatela i tam, gdzie region jest biedniejszy, skorygować to o wskaźnik wyrównawczy.

Nowopowstałe Porozumienie Lubelskie ma na celu obronę realizacji zapisów art. 68 Konstytucji RP: „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”. Jego sygnatariusze uważają, że tylko tworząc silny front, mogą mieć wpływ na kształtowanie prawa.

Tekst Porozumienia, które ma otwartą formę, podpisali jego członkowie – założyciele, reprezentujący pięć stowarzyszeń z czterech województw. Odbyło się to 9 września, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie. Sygnatariuszami Porozumienia Lubelskiego są: Konwent Szpitali Powiatowych Województwa Lubelskiego, Konwent Szpitali Zamojszczyzny, Związek Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur, Podkarpacki Związek Dyrektorów ZOZ-ów Powiatowych oraz Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych Województwa Świętokrzyskiego.

Anna Augustowska

Główne cele Porozumienia związane są ze sprawiedliwym stosowaniem art. 68 Konstytucji RP w odniesieniu do:

   równego traktowania wszystkich regionów naszego kraju w dostępie do finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, tzw. algorytm;

   zapłaty za wszystkie świadczenia wykonane ponad kontrakty (tzw. nadlimity) z NFZ w drugim półroczu 2008 i w roku 2009.