Święto ginekologii polskiej w Lublinie

Święto ginekologii polskiej w Lublinie

 

 XXX Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego odbył się w Lublinie w dniach 16-19 września 2009 r. pod hasłem: „Jakość życia kobiety – Salus feminae suprema lex esto”. Wzięło w nim udział około 3 tysięcy lekarzy, także z zagranicy, m.in. George Vittori – prezes Światowego Kongresu Ginekologów i Peter Horness, prezes Europejskiego Towarzystwa Ginekologów.

 

Lublin stolicą ginekologii

 

– Tak się składa, że zjazd jest także okazją do świętowania kilku innych, bardzo okrągłych dat: 120 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 65 lat, odkąd w Lublinie zaczęto wykładać ginekologię, a także 200 lat działania lubelskiego szpitala przy ul. Staszica, gdzie mieści się obecnie I Klinika Ginekologii Operacyjnej, którą kieruję – mówił prezes PTG prof. Jan Kotarski, którego marzeniem było, aby zjazd kończący jego kadencję prezesa towarzystwa odbył się właśnie w Lublinie.

Kongres spotkał się z tak ogromnym zainteresowaniem lekarzy, że jego uroczyste otwarcie musiało odbyć się w hali sportowej Globus, bo tylko tam mogli pomieścić się wszyscy uczestnicy spotkania i zaproszeni goście. Wśród nich był także prof. Leszek Balcerowicz. To właśnie byłemu premierowi przypadł zaszczyt wygłoszenia wykładu inauguracyjnego pt. „Ustrój, gospodarka, zdrowie”.

– Rok 1989 był niewątpliwym przełomem w naszej historii. Dał nam wolność, prawo do samostanowienia i ustrój, który sami możemy kształtować. Od tej chwili nie mamy moralnego prawa zwalać win za swoje porażki na innych – mówił Balcerowicz, rozpoczynając swoje wystąpienie.

Uroczyste otwarcie kongresu było również okazją do uhonorowania kilkunastu specjalistów tytułem „Honorowego Członka PTG” oraz tytułem „Przyjaciel PTG”. PTG przyznało także pierwszym damom RP – mimo że żadna z nich nie przyjechała do Lublina – Marii Kaczyńskiej, Jolancie Kwaśniewskiej i Danucie Wałęsowej „Diamentowe Laury za zasługi dla zdrowia kobiet”. W trakcie gali odbyło się także przekazanie insygniów władzy. Nowym prezesem PTG na następną trzyletnią kadencję został prof. Ryszard Poręba.

Genowefa Tokarska, wojewoda lubelski i prof. Jan Kotarski odebrali wyróżnienia za zainicjowanie szeregu akcji i kampanii promujących profilaktyczne badania kobiet na terenie województwa lubelskiego, przyznane przez Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia”.

– To państwo służycie swoją pracą, doświadczeniem i całym sercem nam, kobietom. Dlatego też nie tylko jako wojewoda, ale przede wszystkim jako kobieta, chciałabym wszystkim państwu za tę pracę i zaangażowanie serdecznie podziękować – mówiła wojewoda Tokarska do uczestników kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

 

Wykłady i sesje

 

W trakcie kongresu odbyło się wiele sesji plenarnych, tematycznych, referatowych, a także warsztatów szkoleniowych, podczas których prezentowano na żywo transmisje z sal operacyjnych. Tematami wiodącymi zjazdu była: medycyna matczyno-płodowa, ginekologia onkologiczna, ginekologia operacyjna, endokrynologia, a także postępy w położnictwie i ginekologii.

Do najciekawszych wykładów zaliczono wystąpienie prof. Teresy L. Whiteside z USA, która należy do najlepszych na świecie specjalistów w zakresie leczenia raka jajnika przy pomocy immunoterapii.

W czasie konferencji prasowej, w której uczestniczyli, obok prof. Kotarskiego, także prof. Stanisław Radowicki, krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii i położnictwa; prof. Marek Spaczyński, szef katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej UM w Poznaniu oraz prof. Marian Szamatowicz, szef Kliniki Ginekologii UM w Białymstoku, podkreślano, że obok tematów medycznych współczesna ginekologia coraz częściej musi zmagać się z problemami etycznymi.

– Jednym z najtrudniejszych problemów dla lekarzy i dla społeczeństwa jest sprawa wpływu światopoglądu lekarza na jego postępowanie medyczne – mówił prof. Jan Kotarski. – Czy w ogóle światopogląd lekarza może być elementem, który wpływa na wybór sposobu leczenia i czy jest to do zaakceptowania przez społeczeństwo? To wymaga głębokiej społecznej dyskusji – kontynuował prof. Kotarski. Podkreślał, że nie chodzi o „represjonowanie ludzi wierzących”, ale o to, że pacjentka wchodząc do gabinetu ginekologicznego musi wiedzieć, czy w tym gabinecie spotka się np. z odmową wypisania recepty na tabletkę antykoncepcyjną tylko dlatego, że lekarz ma takie poglądy, czy też uzyska pełną informację o metodach regulacji urodzeń, o technikach wspomaganego rozrodu, badaniach prenatalnych itd. Lekarze zainteresowani tymi problemami mogli wziąć udział w specjalnej sesji pt. „Prawo, etyka i medycyna”.

Anna Augustowska