Cytomammobus na trasie życia

Cytomammobus na trasie życia

 

W miejscu zamieszkania, niemal obok własnego domu, kobiety z najdalszych rejonów Lubelszczyzny mogą, korzystając z gabinetów znajdujących się w cytomammobusie, wykonać najpilniejsze badania profilaktyczne. Ta jedyna po tej stronie Wisły, doskonale wyposażona poradnia na kółkach, w której równocześnie można wykonać mammografię i badania cytologiczne, pod koniec lipca wyruszyła na trasę naszego województwa.

– Mimo, że już trzeci rok realizowany jest ogólnopolski program bezpłatnych badań profilaktycznych dla kobiet, w naszym regionie ciągle mamy miejscowości, w których poddało się im mniej lub niewiele więcej niż 20 procent kwalifikujących się do nich kobiet – informują specjaliści z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, które jest właścicielem cytomammobusa. Środki na zakup pojazdu znalazły się dzięki Narodowemu Programowi Zwalczania Chorób Nowotworowych. To niebagatelna kwota 1,88 mln złotych.

Podobne pojazdy na stałe posiadają jeszcze tylko centra onkologii w mazowieckim, pomorskim (Bydgoszcz), lubuskim (Gorzów Wielkopolski) i świętokrzyskim.

– Uznaliśmy, że taki bezpośredni kontakt z pacjentami daje szansę na zmianę zachowań i niejako wymusza korzystanie z dobrodziejstwa profilaktyki – zaznaczają lubelscy onkolodzy, przypominając, że nawet przysyłane kobietom na ich adresy domowe specjalne zaproszenia na badania nie zawsze odnosiły skutek.

Dzięki cytomammobusowi ta sytuacja powinna się zmienić.

Nie trzeba skierowania ani pieniędzy, nie trzeba nigdzie jechać. Wystarczy znaleźć tylko trochę czasu i przyjść na badania z dowodem osobistym – tłumaczą koordynatorzy akcji z COZL, którzy do jej nagłośnienia zaangażowali nie tylko władze lokalne, ale również – przy życzliwości i poparciu ks. abpa Józefa Życińskiego oraz ks. bpa Wacława Depo – proboszczów poszczególnych parafii, którzy z ambony zachęcają kobiety do pójścia na badania. W każdej miejscowości przyjazd cytomammobusa poprzedza też akcja plakatowa. Mimo to są miejsca, w których np. z ponad 300 mieszkanek zakwalifikowanych do badań zgłasza się tylko kilka czy kilkanaście. Tak było m.in. w Chrzanowie i Obszy. Całkiem inaczej – nawet po 50 pacjentek – zgłosiło się w Korytkowie i Soli koło Biłgoraja.

W każdej z wytypowanych miejscowości ekipa cytomammobusu przebywa przez trzy dni. Dyżur trwa od godz. 8 do 18. Pojazd stoi zwykle w centralnym punkcie miejscowości, na placu przed urzędem gminy, placu kościelnym lub koło lokalnej szkoły.

Ostatniego dnia z badań mogą korzystać pacjentki nieobjęte programami profilaktycznymi, czyli nie tylko kobiety w wieku 25-59, które w jego ramach raz na trzy lata korzystają z cytologii i kobiety w wieku 50-69, objęte badaniami mammograficznymi raz na dwa lata.

Ten trzeci dzień to taki prezent dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek i płeć. Można wtedy zgłosić się z każdym problemem onkologicznym, wyjaśnić wiele wątpliwości. Lekarz onkolog udzieli porady każdemu – zachęcają w COZL i do współpracy zachęcają też lokalnych lekarzy. – To okazja, aby skierować swych pacjentów do nas na konsultację.

Cały czas pod bezpłatnym numerem 0 800 112 695 działa infolinia, dzięki której można zarejestrować się na badanie i uzyskać wszelkie informacje.

Od lipca do końca sierpnia cytomammobus odwiedził 10 miejscowości, we wrześniu dotrze kolejno do gminy: Białopole, Dubienka, Kamień, Wojsławice, Miączyn i Werbkowice.

Anna Augustowska