List Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy do lekarzy w Polsce

List Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy  do lekarzy w Polsce

 

 Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Od paru miesięcy obowiązują nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów. Są one istotnie wyższe niż dotychczas i stanowią duży krok w kierunku zbliżenia zarobków lekarskich do zarobków innych zawodów porównywalnych, wynagradzanych również ze środków publicznych. OZZL i zapewne wszyscy lekarze przyjęli podwyżki płac rezydentów z zadowoleniem. Okazało się jednak, że w wielu przypadkach wynagrodzenie zasadnicze rezydentów jest wyższe lub niewiele niższe niż płace specjalistów. To przeczy nie tylko zdrowemu rozsądkowi, ale i zasadom prawa pracy. Teraz powinny zatem wzrosnąć również płace specjalistów, aby zachować właściwe proporcje między wynagrodzeniem „mistrza” (lekarza specjalisty) a „ucznia” (lekarza rezydenta). W związku z powyższym OZZL uznał, że działania w tym kierunku będą priorytetem związku w najbliższych miesiącach.

Elementem tych działań ma być zorganizowanie ogólnopolskiego protestu z udziałem tych szpitali (i innych zakładów opieki zdrowotnej), w których płace specjalistów są niższe lub niewiele wyższe niż płace rezydentów. Preferowanym przez nas sposobem działania będzie wypowiedzenie dotychczasowych umów o pracę przez lekarzy specjalistów i złożenie oferty zatrudnienia na nowych warunkach. Musimy wiedzieć, jak wiele jest takich zakładów i czy zatrudnieni w nich lekarze gotowi są do wspólnych działań, bo akcja obejmująca jednocześnie wiele szpitali daje większą szansę powodzenia.

W związku z tym, zwracamy się do Was o przesyłanie pod adres ZK OZZL: ozzl@ozzl.org.pl informacji – gdzie, w jakim szpitalu lub innym zakładzie opieki zdrowotnej płace zasadnicze lekarzy specjalistów (także „jedynkowiczów”) są mniejsze lub niewiele większe od najwyższej płacy lekarza rezydenta. W praktyce chodzi nam o takie miejsca, gdzie płaca zasadnicza lekarza specjalisty nie przekracza 4400 złotych. Do końca roku, najprawdopodobniej w listopadzie, zorganizujemy wspólne spotkanie lekarzy – przedstawicieli tych wszystkich zakładów i ZK OZZL, aby opracować metodę i kalendarz wspólnych działań. Także zbliżające się Okręgowe Zjazdy Lekarzy (samorządu lekarskiego) będą dobrą okazją, aby zająć się tą sprawą.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
Krzysztof Bukiel
– przewodniczący Zarządu

Bydgoszcz, 12 sierpnia 2009 r.