Archiwum: Sierpień 2009

Kryzys nie szkodzi inwestycjom

Kryzys nie szkodzi inwestycjom   z Marianem Przylepą, dyrektorem lubelskiego Szpitala Klinicznego Nr 4 rozmawia Jerzy Jakubowicz   · Czy łatwo prowadzić inwestycje w czasie kryzysu? – Sądzę że kryzys finansowy nie ma zasadniczego wpływu na inwestycje w ochronie zdrowia, czego przykładem

Będzie szczepionka przeciwko świńskiej grypie

Będzie szczepionka przeciwko świńskiej grypie   z dr. n. med. Barbarą Hasiec, ordynatorem Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie rozmawia Jerzy Jakubowicz   · Czy lekarz podstawowej opieki może odróżnić w gabinecie grypę wywołaną wirusem A/H1N1/

List Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy do lekarzy w Polsce

List Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy  do lekarzy w Polsce    Szanowne Koleżanki i Koledzy. Od paru miesięcy obowiązują nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów. Są one istotnie wyższe niż dotychczas i stanowią duży krok w kierunku zbliżenia zarobków lekarskich do

Lubelski szczyt chirurgii onkologicznej

Lubelski szczyt chirurgii onkologicznej   z prof. Wojciechem Polkowskim, kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej i prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej rozmawia Jerzy Jakubowicz   · Czy XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, który odbył się w maju w Lublinie, możemy uważać

Co dalej z interną?

Co dalej z interną?   z prof. Jackiem Imielą, konsultantem krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych rozmawia Marek Derkacz   • Czy podobnie jak innych specjalistów, wkrótce zabraknie nam w Polsce i internistów? – Według oficjalnych wyliczeń internistów w Polsce jest bardzo dużo.

Jestem dzieckiem szczęścia

Jestem dzieckiem szczęścia z prof. Janem Kotarskim, prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego rozmawia Anna Augustowska    • Czy bardzo trzeba lubić kobiety, aby zostać ginekologiem? – Trzeba! W ogóle, aby być lekarzem, trzeba lubić ludzi. Bez tego raczej trudno z satysfakcją uprawiać ten

„Polska B też chce żyć”

Polska B też chce żyć”   W połowie lipca związkowcy – pracownicy służby zdrowia z Lubelszczyzny, Podkarpacia i Świętokrzyskiego – powołali Porozumienie na rzecz Obrony Szpitali Polski Południowo-Wschodniej. Dwa tygodnie później, niemal 300 osób pikietowało pod wojewódzkimi oddziałami Narodowego Funduszu

Diagnoza wstępna

Diagnoza wstępna  Z niemałym zadowoleniem przyjąłem fakt przyznania przez obecne władze godziwego wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów. W równie niemałe zdumienie wprowadził mnie fakt, iż wielu lekarzy specjalistów, wykształconych już przecież lekarzy, jest z tego powodu niezadowolonych, a nawet oburzonych. Potwierdza