Humanizm w medycynie

Humanizm w medycyniej

Konferencja pt. „Humanizm w nauce i kulturze europejskiej”, która odbyła się maju, zorganizowana została przez Societas Humboldtiana Polonorum, stowarzyszenie zrzeszające byłych i obecnych stypendystów Fundacji im. Alexandra Humboldta. Lubelskie spotkanie odbyło się z okazji dwudziestolecia Societas Humboldtiana Polonorum. Uczestnicy, pochodzący z całej Europy badacze, starali się odpowiedzieć m.in. na pytanie o rolę humanizmu we współczesnym świecie oraz o rolę SHP w transferze myśli i technologii, pomiędzy Wschodem a Zachodem.

 

Jeden z paneli konferencji poświęcony był humanizmowi w medycynie oraz międzynarodowej współpracy pomiędzy środowiskami lekarskimi. Początek panelu stanowiły wykłady historyczne. Jako pierwszy, głos zabrał prof. Michael von Grabowski z Wissembourga. Przedstawił swoje refleksje na temat humanizmu w medycynie na przykładzie Gymnasium Academicum i działalności znanych lekarzy w Gdańsku od XVI do XVIII wieku. To właśnie w Gdańsku powstała szkoła, gdzie można było zdobyć wykształcenie nauczyciela i chirurga. Gymnasium stało się jednym z największych tego typu ośrodków nauczania w Europie północno-wschodniej. Z kolei prof. Ewa Geller z Uniwersytetu Warszawskiego mówiła na temat medycyny żydowskiej w Polsce w okresie renesansu. Powstawały wtedy liczne szkoły talmudyczne, a jedną z najsłynniejszych była jesziwa lubelska. W szkołach tych, młodzi ludzie uczyli się m.in. podstaw astronomii i medycyny.

Wielokrotnie podkreślanym podczas konferencji wątkiem była współpraca międzynarodowa pomiędzy ośrodkami medycyny w Europie. Prof. Gottfried Naumann, kierownik kliniki uniwersytetu w Erlangen – Norymberdze, przewodniczący European Board of Ophthalmology, prezydent Międzynarodowej Rady Okulistyki przedstawił 150-letnią historię międzynarodowej współpracy w dziedzinie okulistyki. Mówił też o obecnie realizowanym projekcie zapobiegającym ślepocie na świecie:„Right to Sight”.

Także współpracy międzynarodowej poświęcił swój wykład przewodniczący organizatorów konferencji, prof. Zbigniew Zagórski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. – Wyjazdy zagraniczne i stypendia naukowe były bardzo ważne dla rozwoju polskiej medycyny przed laty. I tak jest obecnie. Nie należy rezygnować z możliwości, jakie daje nam współczesny świat – mówił prof. Zagórski.

Szczególnie burzliwą i pełną emocji dyskusję wywołało wystąpienie prof. Ferenca Kuhna z uniwersytetu w Pecs. Jego tematem była obecność czynnika humanistycznego w relacjach pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Agata Paz