Lekarski kalejdoskop

 

LEKARSKI KALEJDOSKOP – ZDJĘCIA

Otwarci i zwarci

 Tłumy młodych ludzi, pragnących w przyszłości studiować na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, skorzystało z akcji „otwarte drzwi”, która odbyła się na uczelni 1 kwietnia br. Kandydaci mogli zwiedzić poszczególne wydziały, zajrzeć do za-kładów naukowych i sal wykładowych. Odbyło się też spotkanie z władzami uczelni.

Farmacja będzie wspaniała

 Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek Teoretycznych Zakładów Naukowych III Lubelskiego Uniwer-sytetu Medycznego odbyło się 17 kwietnia 2009 r. przy ul. Chodźki 6.

Nowoczesny, pięciokondygnacyjny budynek o ponad 9 tys. m2 powierzchni użytkowej powinien być gotowy już na jesieni 2010 roku. Przeniesie się do niego Collegium Pharmaceuticum, które dotychczasowo miało siedzibę przy ul. Staszica. Imponu-jąca inwestycja będzie kosztowała 52 mln zł,  finansowanych głównie z funduszy UE – 38 mln zł – z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Chorzy powinni się wspierać

Na początku kwietnia Fundacja Urszuli Jaworskiej zorganizowała spotkanie pacjentów chorych na guzy mózgu, ich rodzin, oraz lekarzy neurochirurgów i psychoonkologów. Spotkanie, w którym wzięło udział prawie 100 osób, będących po operacji albo w trakcie leczenia, miało miejsce w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej szpitala klinicznego przy ul. Ja-czewskiego w Lublinie. Według Jaworskiej, która organizuje grupy wsparcia dla tych chorych w całym kraju, otwarte mówie-nie o swoich doświadczeniach bardzo pomaga i jest jednym z elementów terapii.

Aptekarze obradowali

Okręgowy zjazd aptekarzy Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej odbył się 21 marca w Lublinie.

 

Motoserca dla potrzebujących

 Niecodzienną akcję zbiórki krwi przeprowadzili na Placu Litewskim w Lublinie wielbiciele i miłośnicy szybkich jednośla-dów w ramach akcji„Motoserce”, której celem była promocja krwiodawstwa. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddano w tym dniu setki litrów krwi. Imprezie towarzyszyła parada motocyklowa, pokazy ścigaczy i akroba-cji motocyklowych.

Lekarze chodzą w Himalaje

 W 2008 roku wyruszyła z Lublina wyprawa w Himalaje szlakiem w rejonie Lahul, którym 35 lat wcześniej dotarła inna lu-belska ekspedycja zakończona tragiczną śmiercią dwóch jej uczestników. Wyprawa z 1973 roku była pierwszą powojenną i drugą w historii polską wyprawą w najwyższe góry świata.

Rocznicową wyprawę, w sierpniu ub. roku zorganizowali członkowie Medycznego Klubu Turystycznego. 17 kwietnia 2009 r. w Muzeum Lubelskim odbył się wernisaż wystawy fotograficznej, na której prezentowane są zdjęcia z obu wystaw.

Rumianek i mięta

Wystawa zdjęć prezentujących rośliny lecznicze zagościła w salach Muzeum – Apteki na lubelskim Starym Mieście. Auto-rem roślinnych portretów jest Arkadiusz Iwaniuk, który, jak niewielu, doskonale zna Poleski Park Narodowy, w którym rosną prezentowane w muzeum rośliny.

Świdniczanki do szczepienia

Blisko 180 świdniczanek, dziewcząt urodzonych w 1997 roku, chce w tym roku zaszczepić przeciwko wirusowi HPV lo-kalny samorząd. Na ten cel przeznaczono już odpowiednie środki, które powinny wystarczyć na objęcie profilaktyką wszyst-kich dziewcząt z tego rocznika.

Kamerą w zatoki

 Lublin był ostatnim miastem, w którym przeprowadzono, w ramach ósmej już edycji, tegoroczną kampanię „Zdrowe Zato-ki”. Przebadano 1145 lublinian. Ogólnopolska kampania edukacyjna „Zdrowe Zatoki” trwa od 2003 r. Celem akcji jest szerze-nie wiedzy na temat bólu i zapalenia zatok. Termowizyjne badania zatok są bezpłatne. W Lublinie odbyły się w centrum han-dlowym Plaza.